Op zondag 1 mei organiseert ProRail een 'kijkmiddag' van 13.00 - 16.00 uur voor omwonenden en belangstellenden. Medewerkers van ProRail en aannemer Volker Stevin Rail & Traffic geven uitleg over de grootschalige werkzaamheden rondom de wisselvernieuwingen die op dat moment plaatsvinden.

De verzamelplek voor de kijkmiddag is de bouwkeet ter hoogte van de werkzaamheden aan de zuidzijde van het station (Mgr. Buckxstraat). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via [email protected]. Ook na de kijkmiddag blijft de bouwkeet dienst doen als informatiecentrum voor belangstellenden.

De kijkmiddag vindt plaats in de periode tussen 30 april tot en met 8 mei waarin negen dagen lang grootschalige werkzaamheden in verband met een wisselvernieuwing worden uitgevoerd. Een aantal wissels aan de zuidzijde van het emplacement is aan het eind van hun levensduur en dient vervangen te worden. Daarnaast worden de sporen voegloos gemaakt, dit zorgt voor minder geluidshinder. Met de aanpassing van de wissels wordt het emplacement ook veiliger gemaakt. Er worden namelijk twee sporen speciaal ingericht voor treinen met gevaarlijke stoffen. Hierdoor wordt de kans dat een trein met gevaarlijke stoffen wordt aangereden door een andere trein uit de richting Heerlen of Maastricht nihil.

De wisselvernieuwing is de tweede stap in het stiller en veiliger maken van het spoorwegemplacement. Een gedeelte van de werkzaamheden is inmiddels gereed. Perron 1 is aan de noordzijde met 77 meter verlengd. Hierdoor kan NS indien dit nodig is voortaan met langere treinen stoppen op perron 1. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de aansluiting van een nieuwe omroepinstallatie. De nieuwe installatie heeft onder andere een dag-, avond- en nachtschakeling. Hierdoor ontstaat er minder geluidsoverlast voor omwonenden

De werkzaamheden duren nog tot eind juni. De ´piek' vindt plaats van 30 april tot en met 8 mei. Gedurende deze negen dagen is er GEEN treinverkeer mogelijk tussen Sittard-Heerlen en Sittard-Maastricht. Gedurende de periode 21 en 22 mei zal er beperkt treinverkeer mogelijk zijn tussen Sittard - Maasstricht. NS zet tijdens beide perioden bussen in.

bron:Prorail