Kwaadaardige gezwellen in de dikke darm kunnen veilig worden verwijderd met behulp van een kijkoperatie, blijkt uit onderzoek dat The Lancet Oncology vandaag online publiceert. Dikke darmkanker is met zo'n 10.000 nieuwe patiënten per jaar de op drie na meest voorkomende vorm van kanker in Nederland.

Tot nog toe stonden de veiligheid en de korte termijn voordelen van kijkoperaties bij darmkanker ter discussie. Bij deze vorm van chirurgie wordt via kleine gaatjes in de buik geopereerd. Hierdoor ontstaan tijdens de operatie aanzienlijk minder verwondingen dan bij een normale operatie. Ervaring leert dat het toepassen van deze techniek bij goedaardige aandoeningen, zoals galblaasstenen of blindedarmontsteking, leidt tot afname van ziektedagen en een sneller herstel. Desondanks waren chirurgen sceptisch over het gebruik van deze operatietechniek bij kanker. Zij vreesden dat met deze ingreep een grotere kans zou kunnen bestaan op het terugkeren van de tumor.

Tussen 1997 en 2003 voerde Jaap Bonjer met collega's van het Erasmus MC in Rotterdam het COLOR-onderzoek (Colon cancer Laparoscopic or Open Resection) uit onder meer dan 1.200 patiënten in 29 ziekenhuizen, verspreid over zeven Europese landen. De helft van de patiënten onderging een kijkoperatie bij het verwijderen van de Dikke darmkanker, de andere helft werd 'normaal' geopereerd. De onderzoekers constateerden dat een kijkoperatie langer duurde dan een gewone operatie. Patiënten die een kijkoperatie ondergingen verloren echter minder bloed tijdens de operatie, hun darmfunctie herstelde sneller, ze bleken minder pijnstillers nodig te hebben en hun ziekenhuisopname duurde korter dan bij de 'normaal' geopereerde groep patienten. De onderzoekers vonden geen verschil in het optreden van sterfte na à©à©n van beide operaties. Ook verschilden de tumoren die in beide groepen werden verwijderd niet in ernst of grootte.

Professor Bonjer: 'Kijkoperaties kunnen worden toegepast voor het veilig en volledig verwijderen van tumoren uit de dikke darm. Nader onderzoek naar de huidige operatietechnieken voor darmkanker zijn nodig om te komen tot een optimale aanpak voor de individuele patiënt met darmkanker.'

bron:Erasmus MC