De invoering van kilometerbeprijzing in
Nederland is niet afhankelijk van het nog te bouwen
EU-satellietsysteem Galileo. Dit stelt Siemens Nederland naar
aanleiding van berichten over de dreigende vertraging van de
invoering van Galileo. Siemens hield proeven in Londen, Seattle,
Singapore, Sidney en Melbourne, met nieuwe software die op basis
van de bestaande GPS-satellieten zeer nauwkeurig de lengte van een
afgelegd traject berekent.

Uit een langdurig onderzoek in Londen,
uitgevoerd in opdracht van de overheid, bleek dat de
trajectberekening met het bestaande Global Positioning System (GPS)
een afwijking had van minder dan een procent. Dat is nauwkeuriger
dan een meting met de kilometerteller in het dashboard, die een
foutmarge heeft van drie tot vijf procent. Door gebruik te maken
van de nieuwe software is de fijnmazigheid van het nieuw te
ontwikkelen Galileo satellietnetwerk minder relevant geworden voor
kilometerbeprijzing.

Het Londense onderzoek, waaraan veertien
leveranciers deelnamen, was bedoeld om inzicht te krijgen in de
stand van de techniek voor kilometerbeprijzing. In het onderzoek
werden dertig routes gebruikt in de binnenstad van Londen, met een
gemiddelde lengte van ruim 23 kilometer. In 35 dagen werden 669
ritten gemaakt met een totale afstand van bijna 15 duizend
kilometer.

Daarnaast heeft Siemens zojuist een
praktijktest van een maand afgerond voor de Land Transport
Authority in Singapore. Op basis van GPS en de nieuwe software is
zelfs een nog grotere nauwkeurigheid vastgesteld van 99,9
procent.

bron:Siemens Nederland BV