Bij tweederde van de scholen is het verkeer onveilig. Dit blijkt uit
onderzoek van 3VO bij in totaal 200 scholen. Terwijl oplossingen voor
de hand liggen. De organisatie wil het aantal auto's bij de school
terugdringen en voor een maximumsnelheid van 30 km per uur binnen de
bebouwde kom. In 2003 vielen er onder kinderen van 0-14 jaar 64 doden
in het verkeer. Eenderde van hen was op weg naar of van school. 

 
Schoolroute onveilig  
Auto's die te hard rijden, onoverzichtelijke situaties bij de school
als ouders hun kinderen massaal met de auto komen ophalen of
wegbrengen, scholen die naast winkelcentra zijn gebouwd waardoor
vrachtauto's staan te lossen wanneer kinderen naar school gaan. Het is
slechts een greep uit de onveilige situaties die 3VO registreerde de
afgelopen jaren.  
 
Kinderen minder zelfstandig  
Het gevolg is dat kinderen minder zelfstandig worden in het verkeer. De
afgelopen 25 jaar is de leeftijd waarop kinderen zonder begeleiding van
hun ouders naar school gaan, gestegen van 6 naar 8,5.  Hierdoor
missen ze belangrijke verkeerservaring.  
 
Oplossingen prima uitvoerbaar  
3VO kent genoeg mogelijkheden om de situatie rond de scholen te
verbeteren. Het belangrijkste is dat er zo min mogelijk auto's rond de
school zijn. Ouders moeten dus hun kinderen lopend of fietsend naar
school brengen. Ook kunnen nieuwe scholen zo ontworpen en gesitueerd
worden dat de kinderen veilig met de fiets of lopend kunnen komen.
Verder is het goed mogelijk wegen tijdelijk af te sluiten voor auto's,
met name op de momenten dat de school begint en uitgaat.

Bron: 3VO

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular