Meer dan 200.000 kinderen gaan op 13 juni
a.s. de straat op om te protesteren tegen te hoge snelheden in hun
buurt of wijk. Kinderen en hun ouders vinden dit noodzakelijk omdat
er in Nederland een chronisch gebrek is aan verkeersveilige plekken
om buiten te spelen. Tijdens deze Nationale Straatspeeldag van
Veilig Verkeer Nederland worden circa 2.000 straten afgezet en
verklaard tot veilige speelplek voor kinderen. Dit jaar staat de
Nationale Straatspeeldag in het teken van 'Veilige Snelheid'.

Angst om buiten te spelen

De hoge snelheden in buurten en wijken
blijven een groot probleem in Nederland en dragen ertoe bij dat
ouders hun kinderen niet meer buiten laten spelen. Dit blijkt uit
recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland onder de deelnemende
organisatoren van de Nationale Straatspeeldag. 81% van hen stelt
dat automobilisten zich niet aan de snelheidslimiet in de straat
houden. De overige 19% dringt aan op een nog lagere snelheidslimiet
in de straat. Te hard rijden is de meest gesignaleerde vorm van
verkeersoverlast in de eigen buurt. Dit probleem vindt ook zijn
weerslag in de verkeersdoden over 2006: maar liefst 41 kinderen in
de leeftijd van 4-15 jaar zijn in 2006 omgekomen in het verkeer.
Dat waren er 10 meer dan in 2005.

Prachtwijk is verkeersveilige wijk

De regering wil de komende regeerperiode
extra investeren in de aanpak van probleemwijken. In dit kader
vraagt Veilig Verkeer Nederland aandacht voor de verkeersveiligheid
in deze wijken. Verkeersveiligheid is een randvoorwaarde voor de
leefbaarheid van een buurt of wijk. Het algemene beeld is dat door
de dreiging die van het drukke en snelle (auto)verkeer uitgaat,
kinderen steeds minder vaak buiten mogen spelen. In de oude wijken
en buurten liggen speelplekken bovendien vaak langs drukke
verkeersaders en ontbreken veilige loop- en fietsroutes. In
probleemwijken zien we echter ook dat kinderen op zeer jonge
leeftijd onbegeleid naar school gaan. Deze kinderen worden
dagelijks geconfronteerd met een verhoogd ongevalsrisico, omdat de
verkeerssituatie niet is afgestemd op het verkeersgedrag van deze
jonge doelgroep.

Aftrap in Riel

De landelijke start van de Nationale
Straatspeeldag vindt dit jaar plaats in Riel, gemeente Goirle. Om
13:00 uur openen burgemeester Rijsdorp, wethouder De Groot, Joop
Goos (directeur Veilig Verkeer Nederland) en een lid uit de Rielse
Jeugdgemeenteraad de Nationale Straatspeeldag 2007. Kinderen uit
deze Jeugdgemeenteraad hebben met de KindStraatScan van Veilig
Verkeer Nederland onderzocht waar in de gemeente de grootste
problemen liggen op het gebied van verkeersveiligheid en
overhandigen de resultaten aan de burgemeester. Vervolgens zullen
er op enkele kruispunten door de jongeren verkeersacties gehouden
worden als protest tegen de verkeersonveilige situaties daar.
Locatie landelijke aftrap: Basisschool De Vonder, Bernhardstraat
6a, Riel. Kijk voor Straatspeeldaglocaties in uw eigen buurt of
wijk op www.veiligverkeernederland.nl

12 miljard euro per jaar

Veilig Verkeer Nederland is een
maatschappelijke organisatie met burgers als natuurlijke achterban.
Voor veel mensen is verkeersonveiligheid een dagelijkse zorg. Hun
zorg is ook de zorg van Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer
Nederland doet wat aan die bezorgdheid door vraaggericht en samen
met mensen oplossingen te realiseren voor meer veiligheid. Veilig
Verkeer Nederland wil haar doelen bereiken door
beleidsbeïnvloeding en onderzoek; voorlichting, educatie,
communicatie en acties. Verkeersonveiligheid kost ons land maar
liefst 12 miljard euro per jaar.

bron:Veilig Verkeer Nederland