26 mei 2009

PERSBERICHT

Het is zover dat we ons boek kunnen uitgeven. We zagen geen andere mogelijkheid om onze dochter en die andere 1000 kinderen vrij te krijgen die in Nederland in gevangenissen worden opgesloten in het kader van Jeugdzorg.
Dit anno 2009 omdat er volgens hulpverlening geen plaats en geld is. Ze verblijven daar tussen andere gedetineerden soms zoals onze dochter meer dan zeven maanden. Vervolgens toen er nog geen plaats was, werd ze naar een geheime boerderij gebracht waar zij dwangarbeid moet verrichten van 's morgens 6.00 uur tot 's avonds 20.00 uur en mag niet naar school. Momenteel mag ze ons vijf minuten per week bellen en gaat het niet goed met haar.
In het boek kunt u lezen dat ze eigenlijk niets verkeerds of strafbaar heeft gedaan maar met een snelle ambulante hulp geholpen had kunnen worden.
Om deze kinderen te helpen hopen wij dat door een snelle bekendheid deze praktijken ophouden en verzoeken wij u dan ook om deze mail te verspreiden zodat deze op de juiste plaatsen terecht komt.

Stichting Overbezorgd

Voor meer info: www.overbezorgd.nl [email protected]