Dinsdag 4 december a.s. vindt er in Amsterdam Oud-West een lawaai-optocht plaats. Het is een protest tegen de plannen van het stadsdeel Oud-West om onder de speeltuin op het J.J. Cremerplein een parkeergarage te bouwen.
Een dergelijke parkeergarage betekent dat minimaal 20 grote, onvervangbare bomen zullen verdwijnen op een van de weinige groene (speel)plekken in Oud-West. Ook een deel van de speeltuin –het kloppend hart van de buurt- moet wijken voor drie "inrijdhuisjes”.

 

Het aantal parkeerplaatsen en dus ook het autoverkeer zal toenemen met ruim 70%. Dat zal ook leiden tot verslechtering van de luchtkwaliteit. Een zeer ongewenste situatie omdat als het gaat om luchtvervuiling juist kinderen tot de meest kwetsbare groep behoren.

Bovendien is een alternatieve locatie beschikbaar. Het naburig stadsdeel De Baarsjes wil onder het vlakbij gelegen Surinameplein in samenwerking met Oud-West al een ondergrondse parkeergarage realiseren.

Om duidelijk te maken dat de kinderen belangrijker zijn dan parkeerplaatsen en auto’s is er dinsdag een lawaaioptocht met veel kinderen en heel veel herrie.

datum: 4 december 2007
18.30 vertrek J.J. Cremerplein
19.30 aankomst Stadsdeelkantoor  Oud-West , Kwakerstraat 3

Aansluitend zal de stadsdeelraad van Oud-West over de plannen voor de parkeergarage vergaderen.

Extra informatie
- In Oud-West verdwijnen steeds meer speeltoestellen uit de buurt. Zo is bijvoorbeeld de speelplek op het Staringplein al verloren gegaan door de komst van een ondergrondse parkeergarage. En in de raadsvergadering (diezelfde avond) zal de stadsdeelwethouder ook een burgerinitiatief om de speelplek op het Ten Kateplein te verbeteren afwijzen. Daar is de komende jaren geen geld voor, aldus de stadsdeelwethouder. Dat terwijl een parkeergarage onder het Cremerplein tenminste 9 miljoen euro moet gaan kosten.

- De coalitiegenoten VVD, PvdA en GroenLinks hebben eerder aangegeven dat een parkeergarage niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit mag leiden. (Dat is ook conform de wet.)
Uit onderzoek dat het stadsdeel zelf heeft laten uitvoeren door bureau Cauberg-Huygen blijkt echter dat een garage, zelfs met de meest gunstige berekeningen, wel tot een verslechterde luchtkwaliteit zal leiden. Ook Grontmij/Parkconsult kwam eerder dit jaar tot de conclusie dat bij zo'n volautomatische garage met inrijdhuisjes "verwacht mag worden dan wachtende auto's met stationair draaiende motoren stilstaan. Dit leidt tot geluidshinder en vermindering van de luchtkwaliteit op het plein."

- Ook de herinrichting van de Bilderdijkstraat, waar de kap van iepen ternauwernood is voorkomen, én het burgerinitiatief om de speelplek op het Ten Kateplein te verbeteren staan dinsdag op de agenda.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ron Meulensteen
voorzitter van bewonersvereniging Wij, Jan Cremer
tel: 06 - 55 11 79 83 of
e-mail: [email protected]

Zie ook www.cremerplein.nl