Vandaag komen honderden Nederlandse kinderen in actie om onderwijs voor alle kinderen, waar ook ter wereld, binnen handbereik te brengen. Tijdens de internationale actie Send my friend to school brengen zij - samen met kinderen uit 110 landen - à©à©n miljoen virtuele vriendjes en vriendinnetjes tot leven. Deze staan symbool voor alle kinderen die wereldwijd geen onderwijs krijgen. Als onderdeel van de Global Campaign for Education-actieweek hebben ook Nederlandse kinderen vriendschap gesloten met een virtueel vriendje of vriendinnetje aan de andere kant van de wereld. Vandaag gaan zij met zelfgemaakte poppen en maskers naar Den Haag om deze aan minister van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking te overhandigen. Met deze symbolische actie roepen zij de minister op zich sterk te maken voor onderwijs voor iedereen. Want goed en toegankelijk onderwijs voor alle kinderen is dà© sleutel om de armoede in de wereld effectief te bestrijden. 

In 2000 spraken de wereldleiders in de Millenniumdoelstellingen duidelijke deadlines met elkaar af voor armoedebestrijding, onder meer op het gebied van onderwijs. In 2005 evenveel meisjes als jongens naar school en in 2015 toegang tot goed onderwijs voor alle kinderen in de wereld. Meer dan 100 miljoen kinderen krijgen nog steeds geen onderwijs. Tweederde van deze kinderen zijn meisjes. Het is zorgwekkend dat de rijke landen er niet in slagen om hun belofte in 2005 evenveel meisjes als jongens naar school te sturen na te komen. Goed en toegankelijk onderwijs is een basisvoorwaarde om kinderen kansen te bieden op een betere toekomst. Daarom dient de wereldgemeenschap onderwijs een hoge plaats op de beleidsagenda te geven. Als maatregelen op korte termijn achterwege blijven, is het risico levensgroot dat de Millenniumdoelstellingen niet worden gerealiseerd. 
 
In 2005 staan verschillende topontmoetingen tussen wereldleiders op de agenda. Dat biedt overheden en donoren goede mogelijkheden alsnog maatregelen te treffen om onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken. De Nederlandse initiatiefnemers van de Global Campaign for Education dringen er dan ook bij de Nederlandse regering op aan een voortrekkersrol te vervullen en landen als de Verenigde Staten, Japan, maar ook EU-lidstaten als Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland en Oostenrijk, te wijzen op hun verplichtingen. Deze landen spelen een cruciale rol bij het vrijmaken van de 5,6 miljard dollar die jaarlijks nodig is om alle kinderen, jongens en meisjes, naar school te kunnen sturen. 
 
De actie Send my friend to school vraagt aandacht voor deze situatie door wereldwijd à©à©n miljoen virtuele vriendjes te creëren. Op www.sendmyfriend.nl sluiten Nederlandse kinderen op basis van hun eigen profiel vriendschap met een virtuele leeftijdsgenoot aan de andere kant van de wereld. Vandaag zullen honderden kinderen op het Plein in Den Haag vanaf 11.00 uur demonstreren. Om 12.30 uur zullen zij hun virtuele poppen, samen met het rapport Missing the Mark - A School report on rich countries contribution to Universal Primary Education by 2015 overhandigen aan minister Van Ardenne. De internet actie, waarvoor in Nederland de aftrap is gegeven, krijgt dit jaar een internationaal vervolg. Op de bijeenkomst van de G8 in juli 2005 zullen de virtuele vriendjes aan regeringsleiders worden overhandigd. 
 
bron:Edukans