Twee onderzoeken naar de aard en de omvang
van kindermishandeling tonen aan dat kindermishandeling
omvangrijker is dan in Nederland altijd werd aangenomen. Uit
onderzoek van de Leidse Universiteit blijkt dat in 2005 107.200
kinderen tussen de 0 en 17 jaar slachtoffer waren van
kindermishandeling. Onderzoek door de Vrije Universiteit van
Amsterdam onder scholieren tussen de 12 en 16 jaar leidt tot een
schatting van 160.700 kinderen die slachtoffer zijn (geweest).
Eerdere schattingen op basis van Amerikaans onderzoek liepen uiteen
van 50.000 tot 80.000 gevallen per jaar.

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin vindt
het een goede zaak dat er nu Nederlandse cijfers bekend zijn
geworden. ‘We kennen nu de omvang van het probleem en kunnen
ons van daaruit richten op een effectieve aanpak. Deze bevindingen
kunnen niet zonder gevolg blijven’, schrijft hij vandaag in
een brief aan de Tweede Kamer.

De onderzoeken zijn verricht in opdracht
van de ministeries van VWS en Justitie en worden aangeboden op de
dag dat de nieuwe wettelijke bepaling in het Burgerlijk Wetboek in
werking treedt, die kinderen moet beschermen tegen geestelijk en
lichamelijk geweld.

Bron: Programmaministerie Jeugd en
Gezin