Kiwa Water Research in Nieuwegein is in juli 2006 als zelfstandig wateronderzoeksinstituut afgesplitst van Kiwa, een wereldwijde onderzoeks- en certificatieorganisatie. Sinds deze splitsing vaart Kiwa Water Research, met zijn 180 medewerkers, nationaal en internationaal een succesvolle eigen koers. Voortbouwend hierop is gekozen voor een verruiming van de horizon: van drinkwateronderzoeksinstituut naar onderzoeksinstituut voor de hele watercyclus. Bij een nieuwe koers past ook een nieuwe naam. Kiwa Water Research gaat voortaan verder onder de verkorte naam KWR Watercycle Research Institute. Daarbij past ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. KWR is met deze nieuwe positionering wereldwijd het eerste kennisinstituut voor de hele watercyclus.

Kennisinstituut voor de hele watercyclus

Mensen zijn op talloze manieren afhankelijk van water en de watercyclus. Drinkwater moet betrouwbaar zijn, water in de woonomgeving veilig en we willen veilig kunnen recreëren in en op het water. De waterketen moet duurzaam en efficiënt zijn, waterecosystemen gezond en water in natuurgebieden beschermd. Ook vervuilingsbronnen moeten worden aangepakt. Wereldwijd maken wetenschap en technologie een sensationele groei door, die nieuwe risico´s à©n nieuwe kansen biedt. Mondiaal, maar zeker in onze dichtbevolkte delta, is vervullen van al die eisen een grote uitdaging.

Verbindende schakel

De partners in de waterketen werken daarom steeds meer samen. De drinkwaterwereld en de beheerders van afvalstromen slaan de handen ineen voor een efficiënte en duurzame watervoorziening. Met een stevig fundament in ruim zestig jaar speur- en ontwikkelingswerk voor de drinkwatersector is KWR hà©t kennisinstituut voor de watercyclus. KWR is hiermee de schakel die alle partijen met elkaar verbindt. Met onze wereldwijde activiteiten en hoogwaardig onderzoek, gericht op praktisch toepasbare wetenschappelijke kennis, slaan we een brug tussen wetenschap, bedrijfsleven en samenleving.

Gezond, duurzaam, vooruitstrevend en efficiënt

Met een krachtige historie en een open vizier naar de toekomst onderzoekt KWR ontwikkelingen die voor de watersector veelbelovend zijn, van afvalwater als bron voor drinkwater tot zeewaterontzouting. Duurzame oplossingen waar grote behoefte aan is en waaraan KWR met hoogwaardig onderzoek bijdraagt. De experts van KWR bieden praktische oplossingen voor de wateruitdagingen van vandaag en (over)morgen. Gezond, duurzaam, vooruitstrevend en efficiënt water: dat is de focus van KWR.

Meer informatie?

Kijk www.kwrwater.nl

U kunt hier ook onze corporate brochure en ons onderzoeksprogramma downloaden.

Contact

Jody Hoogendoorn, Externe communicatie

Postbus 1072, 3430 BB Nieuwegein

Telefoon 030 60 69 610, Mobiel 06 534 362 84