Kiwanis Club Apeldoorn is een serviceclub waarinmensen met uiteenlopende beroepen en achtergrondenelkaar ontmoeten. Onder het motto ‘Serving the children of the world’organiseren ze acties met een plaatselijk karakter ensoms ook nationale en zelfs internationale projecten.Kiwanis Club Apeldoorn probeert met inzet en kennisvan de leden acties met een sociaal of cultureel doel op tezetten of te ondersteunen, vooral daar waar niet op steunvan de overheid kan worden gerekend. Bij elk projectstaat het kind centraal, met nadruk kinderen die hulpnodig hebben.Ze ontmoeten elkaar twee keer per maand in RestaurantDe Wilde Pieters voor een vergadering of voor eengezamenlijk diner met inleiding. Daarnaast nemen ze altijd de tijd voor het delen en het kennisnemen vanelkaars ervaringen. Mede hierdoor ontstaan waardevolle vriendschappen.Kiwanis International is een internationale organisatievan autonome clubs. In Europa werd de eerste clubopgericht in 1963 in Wenen. In 1965 werd in Amsterdamde eerste Nederlandse club opgericht. Inmiddels zijn er100 clubs met 2.500 leden.

In samenspraak met de gemeente Apeldoorn hebben de Kiwanians de afgelopen maanden tweehonderd kunstwerken verkocht, unieke sculpturen van de internationaal bekende Amsterdamse kunstenaar Jeroen Henneman. Hij heeft het geschenk ontworpen dat de gemeente Apeldoorn aan het prinselijk paar prins Willem-Alexander en prinses Máxima geeft ter gelegenheid van hun huwelijk op 2 februari 2002.

Hennemans creatie heet De Kus, Het is een sculptuur van ruim twintig meter hoog, dat een aandachtvragende plaats heeft gekregen het nieuwe Stationsplein van Apeldoorn.

Met de aanschaf van de keus steunde u het Kiwanis Huis, een verblijfhuis voor ouders van jeugdige patiënten in het Brandwondencentrum Groningen.
 
bron:Kiwanis