Burgemeester W. Chr. Vroegindeweij van Bolsward heeft op 15 mei de Klaas Kingma Sportprijs uitgereikt aan St. De Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward. De Klaas Kingma Sportprijs bestaat uit een oorkonde waarin de gronden staan aangegeven op basis waarvan de toekenning plaatsvindt en een geldprijs van 250,00. De feestelijke uitreiking vindt om 17.30 uur plaats in restaurant "De Doele" te Bolsward.

De keuze is deze keer gevallen op Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward. De beweegredenen zijn: Als stichting maken zij zich op sportgebied zeer verdienstelijk. Ieder jaar komen er meer dan 15.000 fietsers en bezoekers naar Bolsward om de Elfstedentocht te fietsen. De tocht staat in Europa in de fietswereld zeer hoog aangeschreven. Om een tocht als de elfstedenrijwieltocht in goede banen te leiden is heel wat organisatietalent vereist, te meer door de steeds strenger wordende regelgeving, moet er aan steeds meer eisen worden voldaan. Een 9-koppig bestuur heeft de gehele organisatie in handen. Tezamen met een 100-tal andere vrijwilligers zorgen zij voor een mooi sportgebeuren op Pinkstermaandag. De Elfstedenrijwieltocht werd voor het eerst in 1912 georganiseerd. Vanaf 1947 is er sprake van een onafgebroken reeks, met uitzondering van de tocht van 2001, die in verband met de MKZ-crisis moest worden afgelast.

Bolswarder Stadsboer Corry de Groot (prijswinnaar in 1993) fietste vanaf 1947 ieder jaar de tocht mee. Op 27 mei 1996 was hij de eerste die de tocht 50 maal heeft volbracht. Vanaf de jaren dertig tot het jaar 1958 was er ook een wedstrijdelement verbonden aan het rijden van de Elfstedenrijwieltocht.

St. de Elfstedenrijwieltocht werd ieder jaar als genomineerde genoemd. Mede in het kader van Bolsward-550 jaar stadsrechten is de St. de Friese Elfstedenrijwieltocht een zeer voor de hand liggende keus om dit jaar de Klaas Kingma Sportprijs aan deze stichting uit te reiken.

De "Klaas Kingma Sportprijs" bestaat sedert oktober 1987. De instelling van deze prijs is mogelijk gemaakt door een legaat van wijlen de heer Klaas Kingma. Om de twee jaar wordt, zo mogelijk op de datum van overlijden (24 maart) van de heer Kingma, de prijs toegekend. In aanmerking komen in Bolsward woonachtige sporters of in Bolsward gevestigde sportverenigingen/instellingen. De vereniging of persoon dient zich op sportgebied bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt. Over de toekenning wordt geadviseerd door een commissie waarin twee oud-sportlieden en een lid van de gemeenteraad zitting hebben. Toekenning geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

bron:Gemeente Bolsward