De regels voor besloten vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid (bv's) worden eenvoudiger en
flexibeler. Hierdoor wordt het voor kleinere en startende
ondernemers eenvoudiger om te kiezen voor een bv. Dit staat in een
wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie) en
staatssecretaris Van Gennip (EZ), waarmee de ministerraad heeft
ingestemd. De kamer moet het echter nog wel goedkeuren.

Volgens het kabinet levert de
vereenvoudiging van het bv-recht het bedrijfsleven veel voordelen
op.Ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting van kleinere
ondernemingen, joint ventures en concerns. Hierdoor kunnen zij
beter en sneller inspelen op veranderingen in de markt en hun
concurrentiepositie versterken.

Er komen bijvoorbeeld meer mogelijkheden
om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet.

Verder neemt het kabinet onnodige
belemmeringen in de regelgeving weg. Zo wordt het minimum van
18.000 euro als startkapitaal bij de oprichting van een bv
afgeschaft.

Kleinere en startende ondernemers kunnen
daardoor makkelijker kiezen voor een rechtsvorm met beperkte
aansprakelijkheid. Ook wordt het aantrekkelijker om te investeren
in een onderneming.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. Het voorstel en het advies worden openbaar
bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:EZ