PERSBERICHT
Amsterdam 1 juni 2010

KLEUR BEKENNEN
In het nieuwe juni nummer van het magazine Tuinjournaal staat het thema ´kleur in de tuin‘˜ centraal. Dit thema wordt van verschillende kanten belicht. Tuinieren is driedimensionaal spelen met vormen en kleuren. Kleur hoort bij emoties, seizoenen, bij het verstrijken van de dag. Kleur drukt een belangrijk stempel op de manier waarop we een tuin beleven. Verschillende invalshoeken worden in dit Tuinjournaal toegelicht. Daarnaast wordt in dit Tuinjournaal aandacht besteed aan het 6e lustrum van de Nederlandse Tuinenstichtig.

KLEURENLEER
Kleur in de tuin is een emotionele beleving en daarmee moeilijk in woorden te vatten. De Zwitserse Kunstenaar Johannes Itten maakt deze complexe materie inzichtelijk. Eva Kovacs bespreekt zijn visie op esthetische kleurenleer. Een ander artikel behandelt kleurenleer als basis voor landschapsarchitectuur. Leo den Dulk schrijft over het kleurgevoel van Mien Ruys en Ronald van Immerseel bespreekt het kleurgebruik op buitenplaatsen.

LUSTRUMSYMPOSIUM 24 SEPTEMBER 2010 :
´Tuinarchitectuur anno 2010, de plant als bouwsteen‘˜

Naast het hoofdthema wordt in dit Tuinjournaal aandacht besteedt aan het 6e lustrum van de NTs. Het lustrumsymposium op 24 september op Hogeschool Larenstein wordt toegelicht: een feestelijke interactieve dag met lezingen en workshops die begeleid zal worden door ontwerpers en studenten. Donateurs, introducees en andere belangstellenden zijn van harte welkom (Meer informatie? Aanmelden? Mail dan naar: [email protected] ). Ook is er een terugblik op de openingsdag van het lustrum op 10 maart jl. in het gerenoveerde Springerpark in Schoonhoven.

Missie
Het Tuinjournaal is een uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting. De NTs zet zich in voor zowel behoud als ontwikkeling van groen cultureel erfgoed en het bevorderen van kennis hieromtrent. Tevens organiseert de NTs zowel voor donateurs als andere belangstellenden cursussen, excursies en lezingen over tuinkunst; tuincultuur; tuin- en landschapsarchitectuur.
De Nederlandse Tuinenstichting is een onafhankelijke stichting met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarnaast werkt de NTs zonder overheidssubsidie en is voor het voortbestaan voornamelijk afhankelijk van bijdragen van donateurs.
De jaarlijkse donatie bedraagt minimaal euro 42.00. Meld u aan bij de Nederlandse Tuinenstichting: Nieuwezijds Voorburgwal 75 sous, 1012 RE, Amsterdam 020 623 50 58 (ma t/m wo 10-13u), [email protected]; www.tuinenstichting.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor redactie/niet bestemd voor publicatie
Wij hebben verschillend beeldmateriaal beschikbaar. Zowel van onze nieuwe huisstijl als inhoudelijk passend bij dit themanummer.
Mocht u vragen hebben of een recensie-exemplaar willen ontvangen, stuurt u dan een email naar [email protected] of bel naar 020-6235058 (ma t/m wo van 10.00-16.00u),
Met vriendelijke groet,

Esther van der Sluis
Communicatie Nederlandse Tuinenstichting