In de aanloop naar een seminar over het huidige en toekomstige klimaatbeleid op 16 en 17 mei in Bonn, debatteerde het Europees Parlement deze week over klimaatbeleid.  PvdA Europarlementariër Dorette Corbey verwacht van de EU een internationaal klimaatbeleid met ambitie en een zo groot mogelijk draagvlak bij andere landen, industrie en burgers. 

Tijdens het debat in de het Europees Parlement, wees Corbey op de tweeledige taak waarvoor de wereld staat: aanpassen aan de klimaatverandering en tegelijkertijd deze verandering zo beperkt mogelijk houden. Corbey is blij dat het verdrag van Kyoto eindelijk in werking is getreden, maar teleurgesteld dat de urgentie die in Europa wordt gevoeld, niet in andere delen van de wereld wordt gedeeld. De EU moet daarom bouwen aan een hechtere internationale coalitie en komen met goed, onderbouwde voorstellen.

Corbey noemt vier mogelijke uitwegen die verkend moeten worden:

Maak meer werk van aanpassing en hulp voor aanpassing, zeker voor ontwikkelingslanden. Tijdens de internationale milieuconferentie in Buenos Aires eind 2004, bleken veel landen in Afrika en Midden-Amerka problemen te hebben door onaangename klimaatveranderingen. Er moeten goede programma's komen voor de vereiste aanpassingen op deze veranderingen, die zich niet beperken tot hulp bij grote rampen;
technologie-overdracht. De EU moet volop investeren in de overdracht van technologie en in onderzoek naar en ontwikkeling van milieutechnologie;
minder focus op nationale aanpak van milieuproblemen. Er moet minder gekeken worden naar doelstellingen per land. Er moet juist meer nadruk worden gelegd op zogenaamde sectorale doelstellingen. Binnen bepaalde sectoren is op die manier veel te bereiken. De luchtvaartsector moet hierbij de prioriteit krijgen;
de rol van de World Trade Organization (WTO). De Europese Unie moet de discussie gaan voeren over handelsmaatregelen tegen landen die niet voldoen aan de klimaatverplichtingen. ´Groene handelspolitiek' is zo niet gericht tegen ontwikkelingslanden, maar juist tegen de rijkere landen.
 
bron:PVDA