(Persbericht) Om de veiligheid van haar patiënten te kunnen blijven waarborgen hebben alle Medinova klinieken afspraken gemaakt met hun anesthesisten over leeftijds- en gewichtsrestricties van patiënten bij bepaalde ingrepen. Helaas komt het steeds vaker voor dat patiënten wegens hun gewicht moeten worden geweigerd.

Om patiënten met overgewicht te helpen, heeft Medinova Kliniek Klein Rosendael besloten een samenwerking aan te gaan met diëtist Linda Brouwer van Voeding met Visie Velp.
Voeding met Visie Velp is de diëtistenpraktijk in Velp en Rozendaal waar patiënten terecht kunnen voor een deskundig advies op het gebied van voeding, gezondheid en leefstijl.

De samenwerking met Kliniek Klein Rosendael houdt in dat een patiënt die in de Gelderse kliniek onder behandeling is en maximaal 4 kilo te zwaar is voor een ingreep, hulp krijgt aangeboden van diëtist Linda Brouwer. Het doel van de hulp is dat de patiënt binnen een acceptabele termijn het gewenste gewicht heeft bereikt zodat de operatieve ingreep in de kliniek kan plaatsvinden.
Omdat de adviezen gebaseerd zijn op de Richtlijnen Goede Voeding is een gewichtsreductie van
2-4 kilo per maand reëel. Het streven is dan ook dat de patiënt binnen 1-2 maanden de noodzakelijke gewichtsreductie heeft bereikt.

Patiënten kunnen in Kliniek Klein Rosendael alleen door diëtist Linda Brouwer worden behandeld wanneer ze zijn doorverwezen door à©à©n van de specialisten in de kliniek. De kosten van de eerste 4 behandeluren vallen binnen de basisverzekering.

Kijk voor meer informatie op de Medinova website www.medinova.com of op de website van Linda Brouwer www.voedingmetvisie.nl