Burgers moeten binnen Europa ook over de
grens zorg kunnen gebruiken als dat in hun situatie voordelig is,
vindt minister Klink. Hij ziet grensoverschrijdende zorg als een
‘waardevolle aanvulling op het nationale
gezondheidszorgsysteem’, schreef hij aan de Tweede Kamer,
‘mits we de voorwaarden hiervoor goed organiseren’.

In de brief refereert de minister aan een
werkbezoek dat hij in april bracht aan het Duitse Remscheid:
‘In het dagelijks leven betekent de grens – zeker voor
grensstreekbewoners – niet veel meer. De vraag die opkwam was
waarom er voor zorg dan nog wel grenzen bestaan.’

Kader

De Zorgverzekeringswet biedt al een goed
kader voor aanspraken op zorg in het buitenland. Over aanspraak op
AWBZ-zorg in het buitenland krijgt de Kamer binnenkort een brief
van de bewindslieden van VWS.

Als voorwaarden waarover duidelijkheid
moet komen noemt Klink in zijn brief onder andere:

burgers moeten weten wanneer ze recht
hebben op vergoeding van een behandeling in het buitenland

er moet transparantie bestaan over de
kwaliteit en veiligheid van behandelingen, over wachttijden, kosten
en over communicatie tussen behandelaars.

Europees raamwerk

De EU komt in het najaar met een voorstel
voor een Europees raamwerk voor grensoverschrijdende zorg. Een
belangrijke vraag voor de minister hierbij is hoe kwaliteit en
solidariteit intact kunnen blijven in een dynamisch Europees
systeem.

bron:VWS