De Inspectie voor de Gezondheidszorg
constateert ernstige tekortkomingen bij de voorbereiding van
operaties. Minister Klink (VWS) doet een oproep aan professionals
en ziekenhuizen dit te verbeteren. Volgens de inspectie zijn
patiëntendossiers vaak onoverzichtelijk. Ook ontbreekt er vaak
één 'hoofdbehandelaar' die voor of namens de
patiënt aanspreekpunt is. Verder werken de zorgverleners bij
de voorbereiding van operaties niet effectief samen.

De inspectie concludeert dat gebrekkige
voorbereiding van operaties onnodige risico's voor de
patiëntveiligheid kunnen veroorzaken.

Kwaliteit

In een reactie op het rapport schrijft
minister Klink de bevindingen van de inspectie 'uiterst serieus'
te nemen. De minister wil samen met de inspectie kwaliteit
zichtbaar en afrekenbaar maken.

De invoering van het Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD) moet een belangrijke impuls geven aan
het standaardiseren van patiënteninformatie. Ook ontwikkelen
de beroepsgroepen in 2007 een format voor dossiers, waarin de
informatie-uitwisseling bij de voorbereiding van een operatie is
vastgelegd.

Voor de zomer van 2007 komt Klink met een
plan van aanpak voor het kwaliteitsbeleid.

Bron:VWS