Het aantal medische fouten moet binnen
vijf jaar met de helft omlaag. In de praktijk betekent dit 15.000
minder gevallen van vermijdbare schade per jaar. Minister Klink
heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij
de lat hoog wil leggen. ‘Met betrekking tot
patiëntveiligheid kan er geen sprake meer zijn van
vrijblijvendheid.’ Zijn ambitie geldt overigens voor de hele
zorg – niet alleen voor ziekenhuizen.

Om de voortgang te toetsen en te handhaven
krijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg meer juridische
middelen in handen, meldt Klink. Een wetsvoorstel hiervoor gaat
binnenkort naar de Kamer. Zo kan de inspectie straks bestuurlijke
boetes opleggen aan instellingen die vaak in de fout gaan. Ook
krijgt zij de mogelijkheid om in bepaalde gevallen zonder
toestemming van de patiënt het medisch dossier in te zien. Op
die manier kan de inspectie onderzoeken wat de effecten zijn van
verbeteracties.

Op 12 juni presenteert Klink het Actieplan
Veilige Zorg. Daarin zal hij zijn plannen uitgebreid toelichten.
Verwacht wordt dat er binnenkort geen operatie meer zal
plaatsvinden zonder persoonlijk toezicht van de minister.

bron:VWS