Rotterdam, 11 februari 2005. De rechtbank te Rotterdam heeft vandaag de
ࢠklokkenluider ࢠA. Bos schuldig bevonden aan omkoping van een
ambtenaar, maar hem geen straf of maatregel opgelegd.

De rechtbank zag geen reden om het OM niet-ontvankelijk te verklaren,
zoals de raadsman van verdachte had verzocht. Wel meent de rechtbank
dat er sprake is geweest van à¢miscalculatieࢠomdat de verdachte tijdens
verhoren in januari en februar 2002 niet de cautie (waarschuwing aan
een verdachte dat hij niet verplicht is te antwoorden) is gegeven.
Daarom wordt een gedeelte van de verklaringen van bewijs uitgesloten.

Het verweer dat het in deze zaak om dienstreizen zou gaan en dat de
verdachte geen leiding zou hebben gegeven aan de verboden gedraging
wordt door de rechtbank verworpen.

De rechtbank wijst er op dat omkoping van een ambtenaar door de
samenleving en de wetgever wordt opgevat als een ernstig strafbaar
feit, waarop in beginsel oplegging van een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf past.

De rechtbank is echter van oordeel dat niet buiten beschouwing kan
blijven dat de verdachte uit eigen beweging gegevens over de
frauduleuze praktijken in de bouwwereld ter beschikking heeft gesteld
aan het Openbaar Ministerie. Ook neemt de rechtbank in aanmerking dat
verdachte daardoor in de ogen van velen, een belangrijke verdienste
voor de samenleving heeft verricht met negatieve gevolgen voor zichzelf.

Bron: Gerechtelijke organisatie, Centrale redactie rechtspraak.nl