Topambtenaren verdienden afgelopen jaar
slechts één derde van wat er in het bedrijfsleven
voor een functie van vergelijkbare zwaarte zou zijn betaald. Ook de
kloof tussen ministers en ministers-presidenten ten opzichte van
topbestuurders in het bedrijfsleven is aanzienlijk. Dat blijkt uit
de jaarlijkse Europese studie van Hay Group naar topsalarissen in
de publieke sector.

Afgelopen jaar waarschuwde Hay Group ook
al voor een dreigend tekort aan

hooggekwalificeerde mensen bij de
overheid. Met name om het behoud van topambtenaren maakt het
internationale onderzoeks- en adviesbureau zich zorgen.

Nederland is weliswaar het enige land van
de negen onderzochte landen waar topambtenaren (voorlopig nog) meer
verdienen dan de ministers en de minister-president, het is nog
steeds ondermaats vergeleken met de markt. We zien dat het
salarisgat tussen privaat en publiek nog steeds erg groot is,
terwijl het tekort aan talent, mede door de vergrijzing, toeneemt,
aldus Eric van Zelm, consultant bij Hay Group.

Hoewel de Nederlandse situatie wat betreft
het salaris van topambtenaren uniek te noemen is, wordt er in
Groot-Brittannië iets aan de flexibiliteit van het
ambtenarensalaris gedaan. Daar bestaat namelijk een markttoeslag:
mensen die uit de private sector worden aangetrokken mogen ook als
ambtenaar meer verdienen.

Tussen cash en carrière

Topambtenaren krijgen in verhouding tot
het bedrijfsleven wel beter betaald dan de

politici voor wie ze werken. Het
salarisniveau voor topambtenaren ligt in de meeste landen tussen de
twintig en vijfendertig procent van het gemiddelde salaris van
iemand met een zelfde functiezwaarte in de private sector. In
België is dat zelfs veertig procent.

Bij politici liggen deze percentages op
een lager niveau, namelijk op een vijf tot

vijftien procent. We voorzien hier echter
minder problemen, want er spelen voor een minister ook veel
immateriële inkomsten mee. Het aanzien, de macht en de

carrièremogelijkheden die het
ministerschap met zich meebrengt zijn onbetaalbaar.

Dat dan bijvoorbeeld een verzekeringsagent
meer verdient, doet er dan minder toe, aldus Van Zelm. In zekere
mate geldt dit echter voor topambtenaren eveneens: Het gevoel van
zingeving en directe invloed op het overheidsbeleid is voor veel
topambtenaren ook een vorm van honorering. Desondanks weegt dit bij
een minister of minister-president zwaarder.

Blair verdiende van alle politiek leiders
in 2006 het meest. Zijn salaris steeg afgelopen jaar naar 276.300.
Angela Merkel nam met 261.500 een tweede plek in, gevolgd door de
voormalig premier van Frankrijk Dominique de Villepin met
248.300.

Balkenende beter betaald in
België

Tussen de kleinere Europese landen zijn de
verschillen aanmerkelijk groter. Zo verdiende de Belgische premier
Verhofstadt bijna zestig procent (58,5%) meer dan Balkenende en
neemt met twee ton een vierde plek in op de ranglijst. Mocht de
Balkenende-norm dit jaar van kracht worden, dan verdient onze
premier nog steeds 30.000 minder dan zijn Belgische collega. De
salarissen in Oost-Europa liggen nog een heel stuk lager. De
minister-president in Slowakije verdiende slechts 41.400. De
beloningen in de publieke sector in Oost-Europa zijn ten opzichte
van vorig jaar wel iets gestegen.

Europese salarissen van
ministers-presidenten, ministers en topambtenaren

Europese salarissen van
ministers-presidenten, ministers en topambtenaren als percentage
van de salarissen met vergelijkbare functiezwaarte in de private
sector

Over het onderzoek

Hay Group voert dit onderzoek voor het
derde achtereenvolgende jaar uit. In 2004 en 2005 deden er
respectievelijk acht en dertien landen mee aan het onderzoek,
fgelopen jaar negen. In het onderzoek worden de salarissen van
ministers-presidenten, ministers en topambtenaren met elkaar
vergeleken en uitgezet tegen het bedrijfsleven. De vergelijking is
op basis van het vaste inkomen (jaarinkomen plus vakantietoeslag,
dertiende maand en andere vaste premies) vermeerderd met het
variabele inkomen. Onkostenvergoedingen zijn

niet meegenomen in het onderzoek.

bron:Hay Group