(Persbericht) Klussenier werft Klussenier blijkt succesformule
Barneveld Kandidaat-Klusseniers hebben verschillende mogelijkheden om in contact te komen met de franchisegever. Werving via een huidige Klussenier blijkt relatief succesvol. Dit onderbelichte item staat bekend als het principe ´Klussenier werft Klussenier‘˜. Hoewel slechts een klein aandeel van De Klusseniers op deze manier geworven is, behoort het zeker niet tot de minst succesvolle manier van werving.

Franchise aanvraag
Meeste ´kandidaat-Klusseniers‘˜ komen in contact met de franchisegever door een formulier in te vullen op www.klussenier.nl. Daarnaast komen veel aanvragen binnen via www.werk.nl en direct bellen is eveneens een veelgebruikte uiting van interesse voor het Klusseniersschap. Uit statistieken is gebleken dat 5% van deze kandidaten uiteindelijk hun handtekening kunnen zetten onder een franchiseovereenkomst.

Klussenier werft Klussenier
De actie ´Klussenier werft Klussenier‘˜ is niet veel gebruikt in het verleden. Van de meer dan 200 Klusseniers zijn er slechts een paar die via deze actie het recht hebben de merknaam te gebruiken. Het opmerkelijke is dat het percentage in dit concept vele malen hoger ligt dan 5%.

Succesformule
Een verklaring voor de succesformule bestaat uit meerdere aspecten. Ten eerste kan de huidige Klussenier zijn praktijkervaring delen met de kandidaat. Ten tweede lijkt de werkwijze van De Klussenier bekender te zijn onder de kandidaat doordat hij via de huidige Klussenier vaker met het merk in contact is gekomen. Deze twee punten zorgen ervoor dat de kandidaat weet wat hem te wachten staat. Als laatste lijken zowel de kandidaat als De Klussenier perfect in de visie te passen van het merk. ´Collega‘˜s in plaats van concurrenten‘˜ is een belangrijk statement binnen de organisatie. Onder andere het concept ´Klussenier werft Klussenier‘˜ is hieruit voortgevloeid.