Elk jaar kiest de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen(KNAW) nieuwe leden. Deze nieuwe leden worden benoemd in vacatures die ontstaan als zittende leden de vijfenzestigjarige leeftijd bereiken en rustend lid worden, met behoud van de rechten die aan het lidmaatschap zijn verbonden. Leden van de Akademie worden gekozen op grond van bewezen wetenschappelijke kwaliteiten.

In de Afdelingen Letterkunde (geestes-, rechts-, gedrags- en maatschappijwetenschappen) en Natuurkunde (wis- en natuurkunde, technische en levenswetenschappen) ontstaan de volgende vacatures:

Afdeling Letterkunde (90 leden)

* Sectie Filosofie en Theologie 2 vacatures
* Sectie Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 1 vacature
* Sectie Historische Wetenschappen 1 vacature
* Sectie Rechtswetenschappen 1 vacature

* Sectie Taal- en Literatuurwetenschappen 1 vacature

Afdeling Natuurkunde (110 leden)

* Sectie Aardwetenschappen 1 vacature

* Sectie Natuur- en Sterrenkunde 1 vacature
* Sectie Scheikunde 2 vacatures

* Sectie Technische Wetenschappen 2 vacatures
* Sectie Wiskunde 1 vacature

De Akademie stelt het op prijs als u haar aandacht wilt vestigen op voor het lidmaatschap van de KNAW in aanmerking komende actieve wetenschapsbeoefenaren

bron:KNAW