De knelpunten bij de invoering van diagnose-behandelingscombinaties in de ziekenhuiszorg worden aangepakt. Het gaat om problemen bij de declaraties en bij de voorlichting aan patiënten.Dat schrijft minister Hoogervorst (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 1 januari 2005 is er in de ziekenhuiszorg een nieuw declaratiesysteem op basis van diagnose-behandelingscombinaties (dbc's). Daarnaast kunnen ziekenhuizen en verzekeraars sinds 1 februari bij een aantal behandelingen onderhandelen over de prijs. Dat geldt bijvoorbeeld voor knie-, heup- en staaroperaties.

Bij de overgang naar dit nieuwe systeem zijn knelpunten ontstaan bij het declaratieverkeer en de informatievoorziening aan patiënten. Het ministerie van VWS heeft afspraken gemaakt met ziekenhuizen, specialisten en zorgverzekeraars om die knelpunten op te lossen. Dat zijn:

Zorgverzekeraars hebben toegezegd om voorlopig voorschotten te betalen aan ziekenhuizen. Ziekenhuizen komen dan niet in financiële problemen.
Een nieuwe website, www.werkenmetdbcs.nl, geeft ziekenhuizen, artsen en verzekeraars praktische informatie over het invoeren van de dbc's.
Patiënten krijgen bij iedere rekening een bijsluiter met een toelichting. Daarvoor ontwikkelt VWS een standaard. De verantwoordelijkheid voor de voorlichting aan verzekerden ligt vooral bij de verzekeraars. Zij moeten in ieder geval duidelijk maken of patiënten verzekerd zijn voor bepaalde behandelingen.

bron: VWS