Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) wil de regierol van zorgverzekeraars terugdringen. Daarmee sluit het KNGF aan bij de opstelling van andere zorgverleners. Zolang de regierol van zorgverzekeraars te groot is, bestaan er onvoldoende randvoorwaarden voor de beoogde keuzevrijheid voor patiënten. De patiënt moet namelijk zelf bepalen bij welke zorgverlener hij onder behandeling wil staan. De zorgverlener is verantwoordelijk voor kwalitatief goede zorg en de zorgverzekeraar voor goede verzekeringen. Deze balans dreigt nu verstoord te raken.

Het KNGF is voor een zekere marktwerking in de zorg, maar de weeffouten die nu zijn ontstaan, dienen te worden hersteld. Het KNGF dringt er daarom vandaag nogmaals bij de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport op aan om passende maatregelen te nemen waardoor fysiotherapeuten en andere zorgverleners een adequate (onderhandelings)positie krijgen ten opzichte van de verzekeraars. Uitgangspunt voor het KNGF is dat de patiënt rechtstreeks naar de fysiotherapeut kan vanaf 1 januari 2006. De minister heeft op dit punt zijn vertrouwen in de beroepsgroep al uitgesproken en een wetswijziging voorgelegd die dit mogelijk maakt. Maar de verzekeraars willen zich het recht voorbehouden, in polisvoorwaarden of contracten, op dit punt beperkingen op te nemen. Daardoor dreigen patiënten de zorg en keuzevrijheid die ze verdienen, niet te krijgen.

Landelijke manifestatie op 6 juni
Het KNGF ervaart veel onvrede onder zijn leden over de positie van zorgverzekeraars. Dit is diverse keren onder de aandacht gebracht van de politiek. Tot nu toe is er op dit punt helaas weinig vooruitgang te bespeuren. Het KNGF brengt daarom de landelijke manifestatie, geïnitieerd door het LACH, op 6 juni onder de aandacht van zijn leden. Ook fysiotherapeuten kunnen hier uiting geven aan hun opvattingen. De manifestatie is van 12.00 uur tot 13.30 uur op het Museumplein in Amsterdam.

Over het KNGF
Het KNGF behartigt de belangen van ongeveer 20.000 fysiotherapeuten. Vanuit het hoofdkantoor in Amersfoort en vanuit enkele regiokantoren biedt het KNGF ondersteuning op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

bron:KNGF