Het ministerie van Justitie wil een
knieslot laten ontwikkelen voor tbs'ers die voor het eerst met
verlof gaan. Ook wordt het mogelijk dat er bewakers meegaan.
Tbs'ers kunnen zich dan moeilijker aan het toezicht onttrekken.
Dat schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie) in een brief aan de
Tweede Kamer. Het knieslot, de bewakers en elektronische
volgsystemen moeten er samen voor zorgen dat minder tbs'ers zich
tijdens hun verlof aan het toezicht onttrekken.

Knieslot

Het slot bestaat uit een beugel die ter
hoogte van de knie wordt vastgemaakt om het been. Het systeem geeft
de tbs'er volledige bewegingsvrijheid totdat het slot in de
hurkstand wordt geblokkeerd. Dit gebeurt automatisch als de tbs'er
te ver van zijn begeleider is.

In 2007 volgen de eerste experimenten met
het knieslot. Afhankelijk van de resultaten en kosten, beslist het
ministerie of het slot wordt ingevoerd.

Bewakers

Tbs'ers die voor het eerst op verlof
gaan, krijgen in de loop van 2007 niet alleen begeleiders maar ook
bewakers mee. Deze bewakers zijn opgeleid om desnoods met fysiek
ingrijpen te voorkomen dat de tbs'er zich onttrekt aan het
toezicht.

Elektronische volgsystemen

Het onderzoek naar elektronische
plaatsbepalinginstrumenten (de enkelband) gaat verder. Deze
instrumenten zijn nog niet 100% betrouwbaar, maar kunnen in de
toekomst bijdragen aan betere controle en opsporing van
tbs'ers.

Bij verschillende tbs-klinieken zijn
hiermee experimenten begonnen.

Bron:MinJus