Zaterdag 30 december start de knuttenvrije
periode. Deze periode start omdat de maximum temperatuur op drie
plaatsen in Nederland gedurende twee weken onder de 10 graden is
geweest. 60 dagen na de knuttenvrije periode start de
bluetonguevrije periode.

Dieren die van de 20 km zone naar de rest
van Nederland zijn vervoerd mochten alleen, al dan niet via een
ander bedrijf, naar het slachthuis. Deze beperking is ingetrokken.
Voor dieren die in de knuttenvrije periode geboren zijn, is niet
langer een test noodzakelijk voor afvoer uit de 20 km zone. Dieren
die wel getest moeten worden voor vervoer kunnen na 28 dagen
serologisch getest worden. Deze test is sneller en er goedkoper dan
de gebruikelijke PCR test.

De knuttenvrije periode kan ingaan als de
maximum temperatuur lager dan 10 graden gedurende twee weken is of
de maximum temperatuur lager dan 10 graden gedurende
één week + 3 nachten vorst en er minder dan 10
knutten per val per nacht

zijn gevangen. De periode wordt per
lidstaat afgekondigd voor het gehele bluetonguegebied. De
temperatuur is in Vlissingen, De Bilt en Maastricht gemeten.

Het virus dat bluetongue veroorzaakt, het
zogenaamde Orbivirus, wordt overgebracht door de steek van bepaalde
insectensoorten (zogenaamde knutten of culicoides). Herkauwers
kunnen elkaar onderling niet besmetten. Het insect brengt het virus
over door eerst een besmette en later een onbesmette herkauwer te
steken.

bron:LNV