In een brief aan minister Peijs vraagt
brancheorganisatie KNV Taxi om de overgangstermijn voor het nieuwe
tariefstelsel voor taxi's te verlengen. KNV Taxi voert een
rechtszaak tegen de staat met als inzet om de nieuwe regeling af te
gelasten. Het is niet te verwachten dat de rechter voor 1 juli 2007
een definitieve uitspraak doet. Vasthouden aan de datum van
invoering op 1 juli 2007 zal leiden tot onzekerheid bij
taxiondernemers en consumenten. Daarom vraagt KNV Taxi de invoering
van het nieuwe tariefstelsel aan te houden totdat de rechter een
uitspraak heeft gedaan.

De taxisector heeft principiële
bezwaren tegen het nieuwe stelsel waarbij de factor tijd uit de
tariefopbouw wordt verbannen. De sector vreest dat juist de
taxiondernemers die een betere kwaliteit leveren, hiervan de meest
negatieve gevolgen gaan ondervinden. KNV Taxi verzet zich tegen de
nieuwe tariefstructuur omdat deze onbillijk is en onredelijk. De
broodnodige kwaliteitsverbetering van de straattaxi in Nederland
komt op deze manier in het gedrang.

KNV Taxi zet zich in voor een verbetering
van het taxiproduct. De ondernemersvereniging ontwikkelde het
kwaliteitskeurmerk TX-Keur. De vereniging wijzigde de algemene
voorwaarden voor taxivervoer, zodanig dat taxichauffeurs op de
standplaats verplicht zijn kort ritten wèl aan te nemen. En
KNV Taxi werkt samen met de gemeentebesturen van de vier grote
steden en andere betrokkenen om te helpen de kwaliteit van de
dienstverlening op de taxistandplaatsen te verbeteren.

Deze initiatieven worden belemmerd door de
invoering van de nieuwe tariefstructuur die in theorie meer
duidelijkheid over de ritprijs geeft, maar in de praktijk nadelig
zal uitpakken voor de reiziger, de chauffeur en de ondernemer.

KNV Taxi is de branchevereniging van de
ondernemers in het kleinschalige personenvervoer in Nederland.

bron:KNV Taxi