De KNVB heeft met genoegen kennis genomen van het feit dat Cambuur Leeuwarden in ieder geval de mogelijkheid krijgt de herstructurering uit te voeren. ,,Maar de KNVB is zich bewust dat het lek echter nog niet boven is. Het interim bestuur krijgt nu de mogelijkheid hieraan te werken", aldus Henk Kesler, directeur betaald voetbal van de KNVB. "De licentiecommissie blijft toezien op naleving van de huidige afspraken en nieuw te maken afspraken."

Zoals de club heeft aangegeven, wordt de komende twee maanden met betrokken partijen de uitgangspunten van de herstructurering uitgewerkt. Deze uitgangspunten zullen tevens door de licentiecommissie van de KNVB worden opgenomen in het plan van aanpak. De club wordt verzocht een herziening van het bestaande plan ter goedkeuring voor te leggen.

Ter waarborg van de continuïteit van de competities zal de wijziging - op korte termijn - ten minste moeten zien op een sluitende liquiditeitspositie. Daarnaast dient het plan voor de toekomst te zijn gebaseerd op een structureel financieel gezonde huishouding.

bron:KNVB