De KNVB heeft met tevredenheid kennis
genomen van de uitspraak het Hof Amsterdam. Uit de uitspraak blijkt
dat het op grote schaal uitdelen van de Bavaria Leeuwenhosen ter
promotie van Bavaria bij een wedstrijd van het Nederlands elftal
onrechtmatig is geweest jegens Heineken en de KNVB.

De bond heeft volgens het Hof in juni 2006
met recht geageerd tegen het uitdelen van promotionele artikelen in
de directe omgeving van het stadion door Bavaria, die op deze
manier gratis zo veel mogelijk publiciteit wilde genereren zonder
een relatie te hebben met de KNVB.

'De KNVB is verheugd met deze uitspraak
omdat het ons in staat stelt op te treden tegen ambush marketing.
Deze uitspraak bevestigt dat wij onze sponsors kunnen beschermen
tegen ongeoorloofde reclame-uitingen door derden', aldus Henk
Kesler, directeur betaald voetbal van de bond.

bron:KNVB