Een kudde protestkoeien zal op zondag 22 mei in het Noord-Hollandse Oosthuizen een weiland-demonstratie houden tegen de Europese grondwet. Door middel van speciale dekjes spreken de koeien een hartgrondig BOE uit over deze dieronvriendelijke grondwet.

Dieren komen er in de Europese grondwet wel heel bekaaid vanaf. Zo is voor het landbouwbeleid het belangrijkste EU-onderwerp- in de artikelen III-227 en III-228 expliciet het zeer dieronvriendelijk uitgangspunt geformuleerd dat alleen productieverhoging de doelstelling van beleid mag zijn. Andere uitgangspunten zoals dierenwelzijn en milieu zijn daarmee uitgesloten. Bovendien gaan wrede tradities als stierenvechten, foie gras en het vangen en schieten van trekvogels grondwettelijke bescherming genieten wanneer deze grondwet wordt aangenomen.

De biologische melkkoeien van de Familie Vrolijk, die het heel wat beter getroffen hebben dan hun soortgenootjes in de bio-industrie en de stierenvechtarena's, laten vanaf zondagochtend een krachtig BOE! horen tegen de Europese grondwet. Partij voor de Dieren-voorzitter Marianne Thieme en Beestenvrouw Dafne Westerhof openen om 8.30 uur de stal van de protestkoeien, waarna hun boodschap in de wijde omtrek opgemerkt zal worden. De pers is van harte uitgenodigd om getuige te zijn van deze actie, waarin mensen en dieren voor het eerst gezamenlijk protesteren tegen de dieronvriendelijke Europese grondwet.

De Partij voor de Dieren start hiermee tevens haar campagne tegen de Europese grondwet. Vanaf 23 mei wordt een abri-campagne gevoerd op NS-stations door heel Nederland, waarbij mensen worden opgeroepen Nee te stemmen bij het referendum op 1 juni. De vele reacties geven nu al aan dat veel kiezers het onaanvaardbaar vinden dat de belangen van dieren in deze grondwet volstrekt ondergeschikt worden gemaakt aan economische motieven en menselijke tradities. Alles wijst erop dat een grote groep kiezers de grondwet omwille van de uiterst kwetsbare positie van dieren met kracht zal afwijzen.

Dafne Westerhof voert met haar Familie Bofkont sinds 1994 positieve acties voor dierenwelzijn. De koeien Rosamunde en Brutale Griet, die ze 8 jaar geleden als kalfjes vrijkocht uit de gangbare melkveehouderij, mogen op haar boerderij naar hun eigen aard leven tot ze omvallen van ouderdom. Koeien kunnen wel 30 tot 40 jaar oud worden, waar ze in de bio-industrie veelal binnen 6 jaar worden afgeschreven.

bron:Partij voor Dieren