Koen Geven, algemeen bestuurslid van de LSVb, is verkozen als marktwerking-expert binnen de Europese Studenten Vakbond ESIB. Binnen de 'Committee on Commodification' zal hij zich anderhalf jaar inzetten om Europees economisch beleid beter aan te laten sluiten op de wensen van studenten.

Steeds meer economische organen krijgen invloed op het Nederlands hoger onderwijsbeleid. De Wereld Handels Organisatie (WTO), de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), pleiten ervoor om delen van het onderwijs te commercialiseren. ESIB is een organisatie die strijdt voor het publieke hoger onderwijs en de 'vergeten' landen in Oost-Europa.

Koen Geven zal zich voornamelijk gaan richten op het Oosten. Geven: "Door bijvoorbeeld het afschaffen van bekostiging voor studenten van buiten de EU, zal de samenwerking tussen West en Oost Europa afnemen. Mobiliteit van studenten blijft zo een droom, net als de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Balkan-regio. Dat is een trend die wij willen keren."

ESIB, The National Unions of Students in Europe, is de studentenkoepel van de nationale studentenbonden van 38 landen in Europa. Zij vertegenwoordigt meer dan twaalf miljoen studenten naar de Europese Unie, Raad van Europa en UNESCO.

bron:LSVB