Minister Koenders heeft vandaag besloten
tot een bijdrage van een Euro 500.000,- aan de slachtoffers van de
recente overstromingen in Pakistan. Op 26 juni jl. werd Pakistan
getroffen door de cycloon Yemyin, met als gevolg dat grote delen
van de de deelstaten Baluchistan en Sindh onder water zijn komen te
staan. Naar schatting zijn 1,5 miljoen mensen getroffen door deze
natuurramp.

De noodhulp zal zich met name richten op
het bieden van tijdelijk onderdak, medische zorg en medicijnen,
schoon drinkwater en voedselpakketten. Via het Nederlandse Rode
Kruis zal het geld beschikbaar worden gesteld aan de Internationale
Federatie van het Rode Kruis (IFRC).

Naast Nederland hebben inmiddels ook het
Verenigd Koninkrijk en Canada fondsen beschikbaar gesteld voor hulp
aan de getroffenen. Frankrijk en Spanje hebben technische
assistentie toegezegd.

bron:BZ