Op woensdag 28 september 2005 geeft de heer A. Moens, gedeputeerde provincie Noord-Holland, het officiële startsein voor de aanleg van een innovatief energiesysteem op het bedrijventerrein Kolksluis in 't Zand, gemeente Zijpe. Warmte uit bodem en asfalt worden benut voor de warmtelevering aan vijf ondernemers. Kolksluis is hiermee het eerste kleine bedrijventerrein in Nederland met een dergelijk duurzaam warmtesysteem.

Het project is innovatief want het betreft een systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel warmte uit asfalt als uit een bron, het eerste in Nederland. Het is bovendien bijzonder omdat het duurzame warmtesysteem wordt aangelegd bij bestaande bedrijfsgebouwen, die al voorzien zijn van een CV-ketel. De bedrijven op Kolksluis hebben na aanleg van het duurzame warmtesysteem de CV-ketel nauwelijks meer nodig. Daardoor verwachten zij 50 ton CO2-uitstoot op jaarbasis te besparen (vergelijkbaar met het gasverbruik voor de warmtelevering aan 21 huishoudens).

Gesloten circuit
De warmte wordt uit een watervoerende laag in de bodem gehaald met behulp van een warmtepomp. Deze warmte wordt 's winters voor verwarming van de bedrijfsgebouwen gebruikt. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer in de bodem teruggebracht. Om ervoor te zorgen dat de watervoerende laag niet te veel uitput raakt, is de installatie gekoppeld aan een asfaltcollector. Deze collector verzamelt ´s zomers warmte uit het asfalt en geeft dit weer af aan het afgekoelde water in de bodem. Hiermee ontstaat een gesloten circuit van duurzaam opgewekte warmte, waarbij geen CO2 vrijkomt.

Stichting Duurzame Warmte Kolksluis
Voor de levering van de warmte hebben de vijf ondernemers (Houtbouw 't Zand, VoortTrans, Ed Janssen Landbouwmechanisatie, Schouten Elektrotechniek, Oostwouder Tank & Silobouw) de Stichting Duurzame Warmte Kolksluis (DWK) opgericht. DWK heeft een 10-jarig contract afgesloten met de Kodi Energiebesparende Technieken uit Heerhugowaard voor de levering van de duurzame warmte. De kosten van de geleverde warmte zullen niet hoger liggen dan de warmte die is opgewerkt uit conventionele bronnen. Kodi Energie Besparende Technieken garandeert gelijkblijvende of lagere verwarmingskosten.

Initiatiefnemers
De gemeente Zijpe heeft het initiatief voor de aanleg van dit duurzame energiesysteem genomen. Daarna is de uitvoering opgepakt door Kodi Energiebesparende Technieken te Heerhugowaard in samenwerking met Viessmann warmtepompen en Ooms Avenhorn voor de asfaltcollector. Het project is financieel ondersteund door de gemeente Zijpe, de provincie Noord-Holland, LEADER+ (Europees programma), Kop & munt en Kodi Energiebesparende Technieken.

bron:Kop&Munt