Rijkswaterstaat voert dit weekend een aantal grote wegwerkzaamheden uit waardoor de vertraging flink kan oplopen. Op diverse trajecten wordt goedkoop of gratis openbaar vervoer ingezet om een alternatief te bieden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers dit weekend zoveel mogelijk gebruik te maken van openbaar vervoer. Daarnaast kan men informatie over de actuele situatie op de weg vinden via onder meer internet, radio en teletekst.

Onderhoud
Rijkswaterstaat werkt dit weekend o.a. op de volgende plaatsen aan de weg:
- A12 bij Utrecht, tussen De Meern en knooppunt Lunetten. Werkzaamheden beginnen vrijdagavond om 21.00 uur en duren tot maandagochtend 05.30 uur. Omdat er minder rijstroken beschikbaar zijn, moeten weggebruikers rekening houden met 30 minuten extra vertraging. Op zaterdag en zondag worden overdag tussen 10.00 en 18.00 uur gratis bussen ingezet die rijden via de stations van Gouda en Woerden naar Utrecht Jaarbeursplein en weer terug.
- A20 tussen Hoek van Holland richting Rotterdam, rijbaan afgesloten tussen Maasdijk en het Total tankstation van vrijdagavond
21.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur. Op zaterdag en zondag bieden de NS en Rijkswaterstaat een voordelig treinkaartje aan. Tussen Hoek van Holland Strand en Rotterdam CS kan iedereen reizen met de railrunner (EUR 2,-).
- A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam (oprit 8) en Hoogmade (oprit) afgesloten van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur. Vanwege de te verwachte verkeershinder en drukte op de omleidingsroutes (o.a. via de N14 en N/A44) bieden Rijkswaterstaat en NS tussen Den Haag CS/HS en Amsterdam CS zaterdag en zondag ook hier de railrunner aan.

Evenementen
Bezoekers aan de Furiade in Maassluis op 6 en 7 oktober en aan de functioneringssluiting van de Maeslantkering op 7 oktober krijgen te maken met de weekendafsluiting van de A20. Zij worden verzocht de aangegeven omleidingsroutes door het Westland te volgen. Voor 7 oktober adviseert Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruik te maken van de trein.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen te maken krijgen. Het gaat om zo'n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfalteringswerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met
2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn
0800-8002.

bron:VenW