We hebben minder landbouwgrond nodig en meer gebieden voor
recreatie. Daarom kunnen sommige polders in Nederland weer water
worden. In Oost Groningen komt de Blauwe Stad en in Noord Holland het
Wieringerrandmeer. Die laatste is nu een stuk dichterbij omdat de
betrokken overheden een intentieovereenkomst hebben opgesteld en de
opdracht hebben gegeven het plan te gaan uitwerken.

Op dinsdag 15 maart hebben de provincie Noord-Holland en de
gemeenten Wieringen en Wieringermeer een Intentieovereenkomst
ondertekend met het bedrijvenconsortium Lago Wirense over het project
Wieringerrandmeer.

Met de ondertekening spreken de partijen de
intentie uit om de plannen voor het Wieringerrandmeer samen uit te
werken. In de overeenkomst staan afspraken over procesplanning,
verdeling van risico's, financiële haalbaarheid en grondverwerving.
Naar verwachting zullen de partijen eind 2005 een
Samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Daarna kan de uitvoering
van het project ter hand worden genomen.
Het Wieringerrandmeer is
het plan om tussen de gemeenten Wieringen en Wieringermeer een randmeer
aan te leggen en in de omgeving daarvan ruimte te maken voor wonen,
groen, bedrijvigheid en recreatie. Met het randmeerproject wil de
provincie samen met haar partners een impuls geven aan de hele kop van
Noord-Holland. Voor meer informatie: www.wieringerrandmeer.nl

bron:Provincie Noord Holland