PERSBERICHT

Konica Minolta in Green IT Panel bij VN klimaatconferentie
Streven naar 80% CO2 - reductie

Badhoevedorp, 15 december 2009 In de eerste week van de VN klimaatconferentie 2009 te Kopenhagen hebben de zeven grootste IT bedrijven, waaronder Konica Minolta, de mogelijkheden besproken om met behulp van IT de wereldwijde kooldioxide-emissie terug te dringen. Tijdens dit Green IT Panel heeft Ken Osuga, Vice President Business Operations van Konica Minolta Business Solutions, onder meer de initiatieven van het bedrijf uit de doeken gedaan om de CO2 - uitstoot bij de productie, het gebruik en recycling van Konica Minolta producten te verminderen.

Senior executives van Konica Minolta, Cisco, Dell, Fujitsu, HP, Intel en Microsoft hebben de krachten gebundeld om waardevolle input te leveren aan de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen met hun discussie over de wijze waarop de klimaatverandering bestreden kan worden.
De bedrijven hebben zowel hun eigen initiatieven gepresenteerd om de CO2 - uitstoot te verminderen als de mogelijkheden om met ICT innovatie en slimme technologieën de dreigende energie- en klimaatproblemen in de wereld het hoofd te bieden.

80 procent CO2 - reductie
Voor Konica Minolta Business Solutions heeft Ken Osuga, Vice President Business Operations, deelgenomen aan de discussie en de programma‘˜s gepresenteerd waarmee het bedrijf de invloed op het milieu minimaliseert.
à¢â‚¬Å“Konica Minolta heeft 2 hoofddoelstellingen op het gebied van milieu en klimaatà¢â‚¬, licht Ken Osuga, Vice President, Konica Minolta Business Solutions Europe toe.
à¢â‚¬Å“Allereerst willen we onze carbon footprint verlagen door wereldwijde implementatie van energiezuinige procedures in onze productie en research & development. Feitelijk zijn we hier al succesvol mee, doordat we onze CO2 - uitstoot in 2008 hebben verlaagd met 27 procent ten opzichte van 2000. We zullen continu blijven zoeken naar mogelijkheden om onze carbon footprint verder te verlagen.
Op de tweede plaats geloven we dat Konica Minolta een bijdrage kan leveren aan de totale wereldwijde CO2 - reductie in onze industrie met energiezuinige producten, die de carbon footprint van onze klanten verlagen. Daarnaast bieden we klanten oplossingen om het papierverbruik te reduceren. Ons doel is om de CO2 - uitstoot in de levenscyclus van onze producten met in totaal 20% te verlagen in 2015 ten opzichte van 2005.à¢â‚¬

Partner VN klimaatconferentie
De succesvolle milieuprogramma‘˜s en het feit dat Konica Minolta volledig past in het ideaalbeeld dat de Klimaatconventie heeft geschetst, waren doorslaggevend voor de VN om het bedrijf als à©à©n van de partners te kiezen voor de conferentie in Kopenhagen. De samenwerking omvat tevens de inzet van meer dan 30 Konica Minolta bizhub kleuren multifunctionals en zwart-wit productieprinters ter waarde van 2 miljoen euro. Alle deelnemers zijn daarmee voorafgaand aan en tijdens de conferentie verzekerd van de nieuwste faciliteiten op het gebied van printen, scannen, kopiëren en faxen.

Cruciale bijdrage IT aan CO2 - reductie
Naar schatting veroorzaakt de IT industrie 2 procent van de wereldwijde CO2 uitstoot, ongeveer net zoveel als de luchtvaartindustrie. Maar, het energieverbruik van computers, servers en printers kan drastisch verminderen door gedragsverandering bij de gebruiker en implementatie van meer energiezuinige IT.

Bovendien resulteren IT innovatie en intelligente technologieën in slimmere en creatievere oplossingen voor een effectiever gebruik van onze natuurlijke bronnen. Bij elkaar levert de ICT sector een cruciale bijdrage aan het behalen van de doelen die de klimaatconferentie in Kopenhagen stelt. Niet alleen in de industrie zelf, maar vooral ook door andere industrieën en de maatschappij als geheel efficiënter te maken met nieuwe toepassingen.

Over de VN klimaatconferentie 2009
Tijdens The Conference of the Parties (COP15) in Kopenhagen worden door officiële internationale partijen onderhandelingen gevoerd en beslissingen genomen over wereldomspannende milieuaspecten. Doelstelling van COP15 is te komen tot een solide en internationaal geaccepteerde overeenkomst om ambitieuze milieudoelstellingen te kunnen realiseren.

Over het Green IT Panel
Het Green IT Panel heeft plaatsgevonden op 11 december 2009 tijdens de klimaatconferentie 2009 te Kopenhagen. Het debat is georganiseerd in samenwerking met de Deense IT Industry Association en de Deense Kamer van Koophandel. Professor Jacqueline McGlade, Executive Director van de European Environment Agency, heeft het panel voorgezeten.
Zie voor meer informatie: www.greenitpanel.com en www.konicaminolta.com/environment.

Over Konica Minolta Business Solutions Nederland
Konica Minolta biedt totaaloplossingen voor het optimaliseren van informatie- en documentstromen. Het productaanbod omvat een breed scala aan hard- en software producten en aanvullende diensten. Konica Minolta is hiermee wereldwijd een toonaangevend bedrijf op het gebied van ´imaging‘˜: het vastleggen en verwerken van beeldinformatie. De producten zijn innovatief en kwalitatief hoogwaardig. Met 22.500 medewerkers heeft Konica Minolta in 2007 een omzet gerealiseerd van 4,4 miljard euro. In Nederland werd met 260 medewerkers een jaaromzet van 50 miljoen euro gerealiseerd.
Meer informatie over Konica Minolta Business Solutions Nederland is te vinden op www.konicaminolta.nl

Voor meer informatie:
Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V.
Neeltje van der Werf
Coà¶rdinator Marketing & Communications
Telefoon: 020-6584141
Email : [email protected]
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie, illustratiemateriaal e.d. kunt u contact opnemen met:
Presscom
Madeleine Kok
Telefoon: 030-6051415
Email: [email protected]