Koningin Beatrix bracht dinsdag een bezoek
aan de Antilliaanse Militie op de marinekazerne Suffisant op
Curaçao. Zij liet zich onder meer voorlichten over wat er
wordt gedaan om de miliciens na hun dienstplicht aan een baan te
helpen.

Na een warme ontvangst gaf
kazernecommandant majoor der mariniers Michiel Posthumus, een
presentatie over de doelstellingen van de Antilliaanse Militie,
waarna een rondleiding volgde. Zo bezocht zij de transportafdeling
waar chauffeurs worden opgeleid en was ze getuige van een
praktijkles EHBO. Met een aantal dienstplichtigen sprak de koningin
persoonlijk over hun opleiding en kansen voor de toekomst.

Koningin Beatrix is momenteel voor een
elfdaags werkbezoek op de Nederlandse Antillen en Aruba.

bron:MinDef