Stichting Nationale Boomfeestdag bestaat
op woensdag 21 maart aanstaande 50 jaar. Dit Jubileum wordt gevierd
in het hele land, en in het bijzonder in de nieuwe stadswijk IJburg
te Amsterdam. Eregast hier is Hare Majesteit de Koningin, terwijl
ook de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw
G. Verburg, de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland, de
heer H. Borghouts en burgemeester J. Cohen aanwezig zullen zijn. De
Koningin plant samen met kinderen van de Daltonschool Neptunus in
IJburg, een Vleugelnoot in een bomencirkel. Na het planten geeft ze
aan de 130.000 kinderen, die deze dag, in ons hele land, bomen
planten, het startsein voor deze Jubileum-Boomfeestdag. Dit doet ze
door het loslaten van een enorme Boomfeestdag-ballon met hieraan
een door haar geschreven wens voor de aarde bevestigd.

Een spectaculair BomenGala, s avonds, zal
het Jubileumfeest afsluiten. Tijdens dit Gala krijgt de Stichting
van Staatsbosbeheer het Nationaal KinderBomenBos cadeau: een bos
met Geboortebomen en KinderGedenkbomen. Ook wordt die avond de
locatie van dit bos bekend gemaakt.


In dit Jubileumjaar viert Stichting Nationale Boomfeestdag dat ze
in deze 50 jaar met het planten van in totaal meer dan 10 miljoen
bomen (3500 voetbalvelden) een enorme bijdrage heeft geleverd aan
een groene, gezonde wereld voor, door en met kinderen en dat ze
kinderen kennis en respect voor bomen heeft bijgebracht. Zij heeft
hiervoor afgelopen november de Prins Bernhard Cultuurprijs voor
Natuurbehoud mogen ontvangen.

Programma: planten, musical en
postzegel

Hare Majesteit de Koningin zal een
Jubileumboom planten in IJburg, ziet toe op het planten door 150
IJburgse kinderen van circa 50 bomen, en geeft het startsein aan de
Nederlandse schooljeugd tot het planten van hun boom. Niet alleen
in Amsterdam, maar ook in de overige Nederlandse gemeenten
(verwachte deelname 85%; een record!). Tijdens het planten zullen
de PopGirlz, het bomenlied Longen van de Aarde zingen. Dit om
namens de jubilerende Stichting Nationale Boomfeestdag te
benadrukken dat zij de volwassenen van morgen zijn en dat ook
kinderen willen leven in een groene gezonde wereld.

Andere hoogwaardigheidsbekleders, onder
hen de Amsterdamse wethouder Van Poelgeest, en stadsdeelbestuurders
Straat en Papineau Salm, planten vervolgens de andere bomen van de
Bomencirkel bestaande uit 12 bomen: een jaarlijks terugkerend
symbool van eenheid c.q. samenwerking voor de natuur. Het getal
verwijst naar de 12 provincies, de 12 maanden, de 12 maanden, de 12
sterrenbeelden. Het getal 12 verwijst ook naar de 12 sterren van de
Europese vlag, waarmee de Stichting uiting geeft aan het feit dat
natuur geen grenzen kent. Na het planten zal Koningin Beatrix zich
begeven tussen de plantende IJburgse kinderen.

Aansluitend wordt de koningin opgewacht
door 40 Klaprooskinderen in de Amsterdam Convention Factory, die
haar begeleiden naar haar plaats om de première bij te wonen
van de Jubileummusical Smet en Smeer en het geheim van de
Boomfeestdag én om

de eerste postzegel van de, die dag
uitgebrachte TNT-postzegelserie Bomen, in ontvangst te nemen. Gerda
Havertong en Jamai spelen de hoofdrol in de musical.

Bomen in Amsterdam

De 14 stadsdelen hebben de 14 dagen
voorafgaand aan deze dag samen een booomplantestafette
georganiseerd voor schoolkinderen en bestuurders. Amsterdam is zeer
boomrijk voor een dichtbebouwde stad. Er staan 400.000 straatbomen,
waarvan 75.000 iepen. Met die iepen spant Amsterdam de kroon in
Europa. Stadswijk IJburg, ontwikkeld op aangelegde eilanden in het
IJmeer , krijgt 1000 bomen, wat gezien de bebouwingsdichtheid
behoorlijk veel is. Om hun groei op IJburg zeker te stellen besteed
de gemeente 200.000 euro voor het verzorgen van hun groeiplekken in
het kunstmatig opgespoten zand van de Ijburgse eilanden.

bron:Stichting Nationale Boomfeestdag