Koningin Beatrix vangt op vrijdagmiddag 24
november 2006 op Paleis Noordeinde de consultaties aan met de
fractievertegenwoordigers van de politieke partijen. Zoals
gebruikelijk worden de fractievertegenwoordigers ontvangen op
volgorde van grootte van de fracties.

De Koningin ontvangt achtereenvolgens de
vertegenwoordigers van CDA, PvdA, SP, VVD, Partij voor de Vrijheid
en GroenLinks.De consultaties worden voortgezet op zaterdagochtend
25 november 2006. De Koningin ontvangt achtereenvolgens de
vertegenwoordigers van de ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren
en SGP.

bron:RVD