Hare Majesteit de Koningin reikt op vrijdag 24 juni in het Koninklijk Paleis in Amsterdam de Zilveren Anjers uit. De onderscheidingen zijn dit jaar toegekend aan mr. H. Bergà© en J.M.C. van der Eerden; aan mevrouw drs. J.M. van Groeningen-Hazenberg en drs. J.J.W.P. van Groeningen; aan T. Janssen en aan mevrouw G.C. Sevenhuijsen-van der Linde. De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan maximaal vijf personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of het natuurbehoud in Nederland of de Nederlandse Antillen en Aruba. Prins Bernhard heeft de onderscheiding tot zijn overlijden in 2004 elk jaar persoonlijk uitgereikt. 

Mr. H. Bergà© en J.M.C. van der Eerden uit 's-Hertogenbosch 
De jurist Hein Bergà© ('s-Hertogenbosch, 1916) en de architect Jan van der Eerden ('s-Hertogenbosch, 1926) worden in 's-Hertogenbosch en ver daarbuiten vooral gezien als de grote voorvechters van het behoud van de Binnendieze. De heer Bergà© heeft de gaven van het woord en de vlijmscherpe pen, de heer Van der Eerden het beeldend vermogen om de cultuurhistorische en ruimtelijk structurerende kwaliteiten van de Binnendieze te duiden en op anderen over te brengen. De heren Bergà© en Van der Eerden hebben zich met tal van monumentale zaken beziggehouden en begaven zich ook op het terrein van de natuurbescherming en de museale wereld van de schilderkunst. Hun werk overstijgt het plaatselijk belang. Zij deden tientallen jaren mee in de landelijke discussies over het beheer van binnensteden, de verkeersproblematiek en hoogbouw in historische omgevingen. 
 
Mevrouw drs. J.M. van Groeningen-Hazenberg en drs. J.J.W.P. van Groeningen uit Eelde 
In 1991 heeft het echtpaar Janneke en Jos van Groeningen (Avereest, 1943 en Utrecht, 1934) het initiatief genomen voor de totstandkoming van de stichting 'Nijsinghhuis'. Deze stichting heeft als doel een museum voor hedendaagse figuratieve kunst op te richten en in stand te houden. Vol overtuiging en met enorme inzet heeft het echtpaar gewerkt aan de totstandkoming van het museum voor figuratieve kunst 'De Buitenplaats' in Eelde. Het museum bestaat uit het uit 1654 stammende Nijsinghhuis, een museumpaviljoen en een museumtuin. 'De Buitenplaats' is op 9 oktober 1996 door Hare Majesteit de Koningin geopend. Het museum voor figuratieve kunst in Nederland voorziet in een behoefte en zorgt ervoor dat ook dit onderdeel van de Nederlandse kunst op werkelijke waarde wordt geschat.  
 
T. Janssen uit Sevenum 
Sinds lang zet Theo Janssen (Helde, 1930) zich vol overtuiging en op inspirerende wijze in voor het behoud van het aardkundige en cultuurhistorische erfgoed van de Peel. Zijn verbondenheid met dit gebied gaat terug tot de tijd dat hij werkzaam was bij Staatsbosbeheer. Toen, maar ook daarna, heeft hij een kostelijke en kostbare verzameling aangelegd van voorwerpen en verhalen die de landschappelijke en culturele geschiedenis van de Peel en haar bewoners documenteren. Na zijn pensionering heeft Theo Janssen zich gezet aan het uitwerken van deze documentatie en zijn herinneringen aan omstandigheden, gebeurtenissen en personen.  
 
Mevrouw G.C. Sevenhuijsen-van der Linde uit Zuidlaren 
Gezina Sevenhuijsen (Amsterdam, 1930) zou een 'beroepsvrijwilliger' kunnen worden genoemd. Jarenlang heeft zij het werk van wijlen haar echtgenoot, dirigent Ru Sevenhuijsen en stuwende kracht achter Jeugd en Muziek Nederland, ondersteund. Het is grotendeels aan Gezina Sevenhuijsen te danken dat na zijn overlijden het Jeugdmuziekkamp Woudschoten en het Jeugd Orkest Nederland zijn blijven bestaan. Sinds 1962 is Woudschoten een begrip. Veel professionele musici als Jaap van Zweden en Isabelle van Keulen zijn er hun carrià¨re begonnen. De visie van mevrouw Sevenhuijsen op de noodzaak van sociale vaardigheden, haar liefde voor jong talent en haar toewijding als vrijwilliger worden door velen in de Nederlandse muziekwereld erkend. 
 
 
bron:PBF