Hare Majesteit de Koningin is vrijdag 29 juli in Willemstad op Curaà§ao in het kader van haar 25-jarig regeringsjubileum aanwezig bij de sluiting van de Koninkrijksspelen

Diezelfde dag slaat zij in de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen de eerste jubileummunt van de Nederlandse Antillen en Aruba en heeft zij een ontmoeting met ingezetenen van de beide landen. De Koningin wordt bij haar bezoek vergezeld door drs. A. Pechtold, minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. De voorzitter van het Nationaal Comità© Zilveren Regeringsjubileum, mw. Yvonne Timmerman-Buck zal de festiviteiten eveneens bijwonen.

Woensdag 27 juli om 16.40 uur arriveert de Koningin op Curaà§ao. Zij wordt samen met minister Pechtold op het vliegveld verwelkomd door de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en Aruba, de beide Ministers-presidenten, de Voorzitters van de beide Staten en de Gezaghebber van het eilandgebied Curaà§ao.

Vrijdag 29 juli om 10.00 uur arriveert de Koningin bij de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen in Willemstad, waar zij wordt ontvangen door de ministers van Financiën van de Nederlandse Antillen en Aruba. Na korte toespraken van de beide ministers en de Muntmeester van de Koninklijke Nederlandse Munt, slaat de Koningin de eerste jubileummunten van de Nederlandse Antillen en Aruba. De jubileummunten, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Munt, hebben een nominale waarde van 5 gulden/florin (zilver) en 10 gulden/florin (goud). De jubileummunt van de Nederlandse Antillen is ontworpen door Tirzo Martha en de Arubaanse munt is vormgegeven door Frank L.Croes.
Om 12.00 uur spreekt de Koningin in het Marriott Hotel met ingezetenen van de Nederlandse Antillen en Aruba. Tijdens de bijeenkomst ontmoet de Koningin onder anderen vertegenwoordigers van sociale instellingen en oud-functionarissen uit regering en parlement met wie zij gedurende de afgelopen 25 jaar contact heeft gehad.
Om 17.15 uur woont de Koningin in het SDK Stadion Brievengat de tweede helft bij van de slotvoetbalwedstrijd van de Koninkrijksspelen. Na de huldiging van de winnaars in aanwezigheid van de Koningin worden de Koninkrijksspelen afgesloten met een cultureel evenement met muziek, dans en theater.

De Koninkrijksspelen, bedoeld voor de jeugd van het Koninkrijk der Nederlanden, zijn dit jaar van 23 tot en met 29 juli op Curaà§ao. De Koninkrijksspelen worden om het jaar georganiseerd, wisselend op Antilliaanse, Arubaanse en Nederlandse bodem. Tijdens dit sportevenement komen 500 jongeren tegen elkaar uit in negen takken van sport.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular