Hare Majesteit de Koningin brengt van 6 tot en met 16 november een bezoek aan Aruba en de Nederlandse Antillen. Zij begint haar rondreis op Aruba. Het bezoek aan de Nederlandse Antillen start op Bonaire, waarna achtereenvolgens Sint Maarten, Curaçao, Saba en Sint Eustatius worden bezocht. Jeugd en sociale vorming zijn thema’s die tijdens het bezoek aan de eilanden centraal staan.

Programma:

Maandag 6 november (Aruba)

Aankomstceremonie met erewacht op de luchthaven Reina Beatrix, begroeting door de Minister-President,  Gouverneur en Gezaghebber
Bezichtiging op de luchthaven van de expositie Nos Potret, monumentale portretten van Aruba gemaakt door 15 kunstenaars
Bezoek aan EPI (Educacion Profesional Intermedio, scholen voor Middelbaar Beroepsonderwijs)
Bezoek aan de Aruba Aloë Balm fabriek
Bezoek aan het recreatiepark Jaburibari en de opening van het Cruyff Court
Receptie van de Gouverneur
Dinsdag 7 november (Aruba)

Bezoek aan de Centrale Bank van Aruba
Ontmoeting met de Raad van Ministers, gevolgd door een presentatie over sociaal economische ontwikkelingen en het slaan van een eerste munt
Bezoek aan de Reina Beatrix basisschool, presentatie van het PRISMA-project
Bezoek aan de Feria Aruba Multicultural op het achterplein van de naastgelegen Julianaschool
Bezoek aan de YMCA te San Nicolas, kennismaken met de Arubaanse jeugd en bezichtigen van activiteiten en presentaties
Ontmoeting met de Staten van Aruba in Fort Zoutman
Bijwonen Fiësta Publico op Plaza Daniel Leo
Woensdag 8 november (Bonaire)

Aankomstceremonie met erewacht op het vliegveld, begroeting door de Minister-President, Gouverneur en Gezaghebber           
Ontmoeting met het Bestuurscollege en de Eilandsraad, voorafgegaan door een aubade van schooljeugd                                                            
Bezoek aan Stichting Project, naschoolse opvang en opleiding voor jongeren met gedrag - en/of leerstoornissen                                                       
Bezoek aan de Kolegio Reina Beatrix basisschool, naschoolse opvang
Bezoek aan Klein Bonaire, DCNA/STINAPA en Sea Turtle Conservation Bonaire
Receptie van de Gezaghebber
Donderdag 9 november (Bonaire)

Bezoek aan de kleine markt van het dorpje Rincon, waar verschillende kramen worden  opgesteld waar de jeugd zich presenteert
Bezoek aan project Sociale Vormingsplicht
Opening van de expositie “Homenage aan de Boneriaanse Kunst” in Kas di Arte in Kralendijk
Opening van het Cruyff Court
Bezoek aan Windsurfplace, een Windsurf-school in Sorobon
Vrijdag 10 november (Sint Maarten)

Aankomst op St. Maarten en ontvangst door de Gezaghebber
Ontmoeting met het Bestuurscollege en de Eilandsraad
Bezoek aan het Milton Peters College
Bezoek aan het St. Maarten Archaelogical Centre
Bezoek aan het I Can Home, een tehuis waar 18 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar wonen
Opening van de nieuwe luchthaven terminal gevolgd door een ontvangst op het terrein van de terminal
Zaterdag 11 november (Sint Maarten)     

Viering van St. Maartensday met o.a. een kerkdienst
Opening van de nieuwbouw van het steunpunt van de Kustwacht
Cultural Youth Festival in het Raoul Illidge Sports Complex waar de jeugd zich zal presenteren
Zondag 12 november (Curaçao)

Privé
Maandag 13 november (Curaçao)

Bezoek aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Bezoek aan de Minister-President en de Ministerraad
Bezoek aan de Staten van de Nederlandse Antillen
Uitreiken van de Zilveren Anjer aan de weduwe en de zonen van de heer Gomes Casseres in het Paleis van de Gouverneur
Bezoek aan Casa Cuna Villa Maria, dat opvang biedt aan kinderen van werkende ouders (dag- en naschoolse opvang)
Bezoek aan de UNA (Universiteit van de Nederlandse Antillen)
Diner aangeboden door de Minister-President in Fort Nassau
Dinsdag 14 november (Curaçao)

Bezoek aan de basisschool Kolegio Mgr. Julio Henriques in de wijk Seru Grandi (vroeger de Giovannischool geheten)
Bezoek aan het project Sociale Vormingsplicht in Sta Rosa
Bezoek aan Totolika, een project voor verstandelijk gehandicapten, waar aansluitend op een  naastgelegen locatie de opening van het Cruyff Court zal plaatsvinden                             
Bezoek aan de Antilliaanse Militie op de Marinekazerne Suffisant
Ontmoeting met en presentaties van de jeugd in het sportstadion Odulio Willems          
Ontmoeting met Bestuursleden en leden van de Eilandsraad in landhuis Sorsaka (het woonhuis van de Gezaghebber), waarna aansluitend de receptie van de Gezaghebber zal plaatsvinden
Woensdag 15 november (Saba)

Aankomst op Saba, ontvangst door de Gezaghebber
Bezoek aan de Saba Comprehensive School (middelbare school)
Bezoek aan het Laura Linzey Day Care Center, een dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
Bezoek aan The Cultural Building, een centrum voor naschoolse en culturele activiteiten voor   jongeren
Bezoek aan Henry Every Home for the Aged, een bejaardentehuis
Ontmoeting met leden van het Bestuurscollege en de Eilandsraad
Bezoek aan de Sea Scouts, gevolgd door een demonstratie kanovaren bij de gerenoveerde pier   van Fort Bay Harbour
Bezoek aan The Child Focus Foundation, een naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd  van 4-18 jaar
Donderdag 16 november (Sint Eustatius)

Aankomst op St. Eustatius, ontvangst door de Gezaghebber
Bijwonen van de plechtigheid in het kader van Statia-America Day in Fort Oranje
Onthullen van een schaalmodel van het Amerikaanse zeilschip “Andrew Doria” bij het St.  Eustatius Historical Museum met aansluitend een ontmoeting met  dragers van een Koninklijke Onderscheiding
Bijwonen van kerkdienst in de Bethel Methodisten Kerk
Ontmoeting met leden van het Bestuurscollege en de Eilandsraad in de residentie van de  Gezaghebber
Bijeenkomst met vrouwenorganisaties in de Openbare Bibliotheek
Bezoek aan Zagen en Schaven, een project van praktijkonderwijs in het kader van Sociale Vorming
Bezoek aan sociale woningbouw in de wijk Lodi, gerealiseerd in het kader van de armoedebestrijding
Bijwonen van een deel van de Street Fair (optocht) in de Fort Oranjestraat
Einde van het bezoek aan Aruba en de Nederlandse Antillen

Vrijdag 17 november

Vertrek naar Nederland  

bron:RVD