Hare Majesteit de Koningin heeft zondagochtend 13 november in de Vredeskapel in Den Haag de jubileumdienst ter ere van het 125-jarig bestaan van deze kerk bijgewoond. Na afloop van de dienst nam zij het eerste exemplaar van het boek 125 jaar Archipel/Willemspark en Vredeskapel in ontvangst en bezocht zij de aan het jubileum gewijde tentoonstelling.

De Vredeskapel in de wijk Archipel/Willemspark vormt samen met de Duinzichtkerk in Benoordenhout een PKN gemeente die hierdoor beschikt over twee kerkgebouwen en twee predikanten. Op 13 november gingen beide predikanten, Ds. Casper van Dongen en Ds. Jacob Korf voor in de Vredeskapel.De auteur van het jubileumboek, Bob Feenstra, is tevens samensteller van de tentoonstelling.

Bron: RVD