Hare Majesteit de Koningin is dinsdag 17 mei in Kasteel De Wittenburg te Wassenaar aanwezig bij de viering van het 60-jarig bestaan van de Stichting van de Arbeid. Op het programma staan onder meer toespraken van FNV-voorzitter De Waal, VNO-NCW-voorzitter Schraven en vice-premier Zalm.

In forumdiscussies wordt gesproken over de arbeidsverhoudingen in ons land, het functioneren van de Stichting van de Arbeid en de toekomst van het overlegmodel. Aan het eind van de middag neemt de Koningin het eerste exemplaar in ontvangst van het jubileumboek Voorbij Wassenaar.

De Stichting van de Arbeid is vrijwel meteen na de bevrijding op 17 mei 1945 opgericht als privaatrechtelijk orgaan van overleg en samenwerking tussen de centrale organisaties van werkgevers (in de industrie, het midden- en kleinbedrijf en de land- en tuinbouw) en de centrale organisaties van werknemers.

De voorbereidingen daarvoor waren al tijdens de laatste jaren van de oorlog getroffen. Belangrijkste overweging voor de oprichting van de Stichting was de overtuiging dat werknemers en werkgevers (de 'sociale partners') meteen na de bevrijding gezamenlijk moesten gaan werken aan de wederopbouw van Nederland en daarvoor ook mede verantwoorde lijk moesten zijn. Om die reden heeft de overheid de Stichting van de Arbeid dan ook al snel na de oprichting erkend als officieel adviesorgaan op sociaal-economisch terrein.

Naast het adviseren over sociaal-economische vraagstukken werd gedurende de eerste jaren binnen de Stichting intensief overlegd over de toekomstige organisatie van het economisch leven. Bedoeling was om het bedrijfsleven te organiseren via samenwerkingsorganen van werkgevers en werknemers in de diverse bedrijfstakken. Daartoe kwam in 1950 de Wet op de bedrijfsorganisatie tot stand. Daarin werd de Sociaal-Economische Raad (SER) ingesteld als toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en als nieuw adviesorgaan van de regering op sociaal-economisch terrein.

De SER nam de belangrijkste adviestaken van de Stichting over. De Stichting bleef fungeren als platform voor overleg tussen werkgevers en werknemers over actuele kwesties in het bedrijfsleven, in het bijzonder over arbeidsvoorwaarden in algemene zin en arbeidsverhoudingen
 

bron:RVD