Hare Majesteit de Koningin en minister-president mr.dr. J.P. Balkenende

hebben deze week hun deelneming betuigd aan de Nederlandse families die

een familielid hebben verloren door de ramp in Zuidoost-Azië. De Koningin

en de minister-president hebben de nabestaanden respectievelijk per

telegram en per brief laten weten diep getroffen te zijn door het

tragische overlijden van hun familieleden.
De Koningin heeft na de condoleances die zij eerder zond aan de
staatshoofden van de meest getroffen landen in Azië ook blijken van
deelneming gestuurd aan de
staatshoofden van de meest getroffen landen in Europa.

De Koningin schreef aan de Nederlandse nabestaanden dat het schokkende
bericht van het tragische overlijden haar en velen in ons land diep heeft
geraakt en dat zij intens meeleeft met het grote verdriet van de
betrokken families. De minister-president liet weten met verslagenheid
kennis te hebben genomen van de persoonlijke verliezen als gevolg van de
verwoestende zeebeving en betuigde namens het kabinet zijn deelneming.
Hij wenst de families de kracht toe dit verlies te dragen.

Bron: RIJKSVOORLICHTINGSDIENST (RVD)