Hare Majesteit de Koningin verricht dinsdagmiddag 31 mei 2005 in Voorburg de officiële heropening van de historische buitenplaats Hofwijck.
Hofwijck werd in 1641 door Constantijn Huygens gesticht als buitenplaats om de hectiek van het Haagse hof te ontwijken. Het huis is halverwege de jaren '90 gerestaureerd. Onlangs is de tuin in oude stijl hersteld.

Huis en tuin van Hofwijck zijn unieke voorbeelden van Hollands-Classicistische architectuur en tuinkunst. Huygens (1596-1687) ontwierp de tuin met hulp van de architecten Jacob van Campen en Pieter Post volgens de principes van de Romeinse architect Vitruvius.

De in 1913 opgerichte Vereniging Hofwijck heeft de buitenplaats in 1914 in bezit gekregen en er een museum van gemaakt. Het museum is gewijd aan het leven en werk van Constantijn Huygens en zijn zoon, de beroemde wetenschapper Christiaan Huygens. Na diverse restauraties van het buitenhuis is de vereniging er in geslaagd met steun van diverse fondsen en sponsoren de tuin te reconstrueren.

De reconstructie van de tuin vond plaats dankzij bronnenmateriaal van Huygens zelf. Als bron diende zijn gedicht Hofwijck en een daarbij behorende gravure. In het ruim 2800 regels tellende gedicht beschrijft Huygens zijn tuin heel precies. De gravure is een nauwkeurig op schaal getekende afbeelding van de tuin.

bron:RVD