Koningin Beatrix zal op vrijdagochtend 9
februari 2007 op Paleis Huis ten Bosch informateur Wijffels
ontvangen voor het uitbrengen van zijn eindverslag. Dat heeft het
Kabinet der Koningin medegedeeld.

Als de Koningin tevreden is met het werk
van de informateur zal zij hem ontheffen van zijn taak onder
dankzegging. Verwacht wordt dat de fractievoorzitter van de Tweede
Kamerfractie van het CDA, J.P.Balkenende in de loop van de dag door
de Koningin zal worden ontvangen om benoemd te worden tot formateur
van een nieuwe regering.

bron:RVD