Hare Majesteit de Koningin opent woensdag
12 september in Amsterdam het nieuwe Stadsarchief, het monumentale
gebouw De Bazel. Na de renovatie van dit uit 1926 stammende pand
heeft Amsterdam nu voor zijn 40 strekkende kilometer historische
documenten een van de modernste archiefbewaarplaatsen ter
wereld.

Het gebouw aan de Vijzelstraat werd
ontworpen door K.P.C. de Bazel en geldt als zijn belangrijkste
werk. Oorspronkelijk heette het De Spekkoek, tegenwoordig De Bazel,
naar de architect. Het was eerst hoofdkantoor van de Nederlandsche
Handelmaatschappij, later van ABN Bank en ABN-AMRO. Toen die in
1999 naar de Zuidas vertrok, kocht de gemeente Amsterdam het pand
om er, na een grondige renovatie, het Gemeentearchief te
huisvesten. Bij de verhuizing vanaf de Amstel krijgt dit een nieuwe
naam: Stadsarchief.

De monumentale ruimten van De Bazel -
onder meer de stijlkamers en de trappenhuizen - zijn zorgvuldig
gerestaureerd. Door bouwtechnische ingrepen, zoals verwijdering van
de tussenverdiepingen, dringt daglicht door tot de publiekruimten.
Grote glazen nissen bij de hoofdingang verbinden het interieur met
de straat. Ontwerp, verbouwing en renovatie stonden onder leiding
van architectenbureau Claus en Kaan. Architectenbureau Fritz
verzorgde de restauratie van de historische interieurs.

De Bazel heeft een capaciteit van ruim 50
strekkende kilometer met 16 verschillende klimaatzones voor het
bewaren van de 40 kilometer Amsterdamse documenten. Dat zijn
teksten, prenten en tekeningen op perkament en papier,
foto’s, negatieven, audiovisueel materiaal en digitale
bestanden. De nieuwe huisvesting biedt het publiek een interactief
informatiecentrum, een zaal voor bestudering van originelen en een
ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. In het souterrain is de
Schatkamer, waar originele stukken uit de archieven en collecties
het verhaal van Amsterdam vertellen. In de filmzaal zijn beelden
van Amsterdam te zien volgens de cineacformule.

Naast de archieven van de gemeente
Amsterdam bewaart het Stadsarchief particuliere archieven van
bedrijven, instellingen, families en personen, zoals Heineken, De
Bijenkorf en Artis.

bron:RVD