Hare Majesteit de Koningin opent vrijdagmiddag 1 juli 2005 in De Nieuwe Kerk te Amsterdam de tentoonstelling Wereld Natuur Kunst. Met 175 objecten uit Nederlandse en buitenlandse museale en particuliere collecties wordt het natuurbeeld van vier culturen getoond: het Westen, de Islam, het Oosten en de inheemse volkeren. De tentoonstelling is opgezet in samenwerking met Staatsbosbeheer en moet de bezoekers bewust maken van hun omgang met de natuur.

Hoewel binnen deze vier cultuurgroepen een geografische, historische en religieuze diversiteit bestaat, zijn er toch grote overeenkomsten in de houding tot en uitbeelding van de natuur. Het natuurbeeld van mensen beïnvloedt hun specifieke manier van handelen in die natuur. De getoonde kunstwerken hebben een voor de betreffende cultuur typerende vorm.

Het idee voor de expositie ontstond na de publicatie van het boek De natuur als beeld dat Matthijs Schouten schreef in opdracht van Staatsbosbeheer. Hierin beschrijft en vergelijkt de Iers/Wageningse hoogleraar het natuurbeeld in de religie, filosofie en kunst van enkele culturen en in verschillende tijdsperioden.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular